אאא

פרק ד': אנו עסוקים בגדולי ישראל שנהגו לנשק את אדמת ארץ ישראל כפי הוראת חז"ל והרמב"ם. בפרק הראשון עסקנו בעפר הקדוש של ארץ ישראל, ועל מנהג צדיקים לנשק ולהתגלגל בחולות ארצנו הקדושה ובפרק השני כתבנו על החול והעפר הקדוש של ארץ ישראל שנמכר ליהודי התפוצות, שנהגו להיקבר איתו, ובכך לכפר על חטאיהם. בפרק השלישי התייחסנו לאנשים שעשו כסף מעפר ארץ הקודש.

אחד מאלו שנהג כך, היה תלמידו של הגר"ש סופר, רבי שמעון ברמן שעלה לארץ ישראל בסוף המאה ה-י"ט לאחר שכיהן כרבה של קהילת אינדיאינה וכתב בעסיסיות על עפרה הקדוש של טבריה: "את חג הפסח חגונו בשמחה.. שמחנו והשתעשענו. ימי חול-המועד היו צחים, והתרחצנו בים והתפלשנו בחול ובצדפים וזמרנו "כִּי רָצוּ עֲבָדֶיךָ אֶת אֲבָנֶיהָ וְאֶת עֲפָרָהּ יְחֹנֵנוּ"  (תהלים ק"ב, ט"ו), בשביעי של פסח היינו ערים כל הלילה ואמרנו תיקון כבליל שבועות. עם עלות השחר עמדנו להתפלל תפילת שחרית, ואמרנו הלל ו'אז ישיר' בשמחה רבה, כנהוג שם, והלכנו לטבול בים, והיה לנו באמת חג שמח" (הובא בספרו 'מסעות שמעון').

מרן הרב כהנמן שהלך להקים את ישיבת גרודנא באשדוד. הוא הגיע לחולות אשדוד, פתע פתאום הוא נזכר בארון הקודש שהיה שבוי אצל פלשתים באשדוד ובהתרגשות רבה הוא נישק את החול בדמעות שליש.

למעשה, גדולי ישראל נהגו כך בדיוק כמו האמורא רבי אבא שהיה מנשק את סלעי עכו בכניסתו לארץ ישראל, ועל כך העיד הרמב"ם: "גדולי החכמים היו מנשקים אבניה ומתגלגלין על עפרה", אולם מרנא הגרי"ז סולובייצ'יק מבריסק זי"ע דייק באותו רמב"ם דיוק מבהיל, שמוכיח שהרמב"ם אינו דיבר לפשוטי העם, אלא רק ל"גדולי החכמים בלבד".

וכך מובא על מרנא הגרי"ז סולובייצ'יק כשעלה לארץ ישראל, לא כרע לנשק את עפר ארץ ישראל.

וכששאלו אותו: והרי הרמב"ם כתב מפורש "גדולי החכמים היו מנשקים על תחומי ארץ ישראל ומנשקין את אבניה ומתגלגלין על עפרה"?

ענה הגרי"ז בחריפות לשונו: "הרמב"ם לא סיפר סיפורי מעשיות, אם הוא אומר "גדולי החכמים" הוא רוצה לומר שזה מנהג גדולי החכמים בלבד! ואם כן, לי הוא לא נוגע!".

יש לציין שלמרן הגרי"ז היה עוד טעם בכך שהוא לא נישק את אדמת ארץ ישראל הקדושה, והוא איסור של "אֶבֶן מַשְׂכִּית" שהוא איסור להשתחוות לאבן, כיון שהוא עלה לארץ ישראל במטוס, ולא בנמל ים. כידוע גם מרנא הסטייפלר נזהר בזה מאד, ופעם ל"ע הוא נפל ברחוב על הפנים, וחשש מאד שאולי עבר איסור אבן משכית.

בפרק הבא, מיהו הצ'אלמר שמכר ליהודי התפוצות "חול קדוש"?!

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: [email protected]