אאא

נמשך המאבק הפנימי בתוך 'דגל התורה', והיום (שני), הגיע תורו של יו"ר הסיעה, ח"כ משה גפני להסתלבט על המצב וללעוג מעט על ה'סערה'.

במהלך דיון בוועדת הכספים של הכנסת, נתן יו"ר הוועדה את זכות הדיבור לח"כ ינון אזולאי (ש"ס) ואמר ליצחק פינדרוס כי ידבר אחרי אזולאי.

בתגובה אמר אזולאי לגפני: "תן לו לפני, הוא פעם שעברה ניהל את הדיון". פינדרוס הגיב: "זה בסדר, רק רציתי לדעת מתי".

גפני: "הוא חשב שאני מתעלם ממנו, עוד מעט הוא יקבל ממני מכתב שאני מתעלם ממך (מפינדרוס)".

אזולאי: "יש תשובה - תודה שפניתם ללשכתי, התגובה תגיע בהקדם".

גפני: "ינון, אתה חושב שאצלנו משעמם?".

ברקע, דרישת יו"ר וועדת החוקה, ח"כ יעקב אשר לתאם עם כל חברי הכנסת מטעם הסיעה את ההודעות לתקשורת. "מפאת חשיבותן של הודעות אלו, מן הראוי שההודעות יפורסמו לאחר שמיעת הערותיהם של כלל חברי הסיעה ובאישורם, כפי שהיה נהוג בקדנציות הקודמות".

בתגובה ראשונית מלשכת פינדרוס, שמקובל לשייכו לפלג רשב"ם ב'דגל' לעומת שיוכו של אשר כפלג ראב"ד ב'דגל', הגיבה לו לקונית, כאל מכתב של אזרח מן השורה. "קיבלנו מכתבך בתודה", נכתב בתגובה לח"כ יעקב אשר, "הדברים יובאו לידי חבר הכנסת הרב יצחק פינדרוס".

היום, כבר ענה פינדרוס תשובה מפורטת, עם כי עוקצנית בתחילתה, תוך הבהרה: "בכדי למנוע בעתיד אי הבנות חלילה ההודעות מכאן ואילך יצאו בשמי כהודעה על הנאמר בסיעה אחרי תיאום עם יו"ר דגל התורה הרב משה גפני כמקובל בכל הסיעות ועם אגודת ישראל".