אאא

פרסום ראשון: חברי מועצת גדולי התורה של דגל התורה חתמו על מכתב מיוחד, שיפורסם מחר ביומונים, בקריאה להתפלל על זקן ראשי הישיבות, ראש ישיבת בריסק הגאון רבי משולם דוד סולובייצ'יק, שחלה בקורונה ומצבו הרפואי קשה מאוד.

תחת הכותרת 'ואם תלמיד חכם הוא צריך שיחלה עליו', כותבים הרבנים: "רעדה אחזתנו עקב מצבו הקשה של זקן ראשי הישיבות, משיירי כנסת הגדולה, שריד לדור דעה ספר תורה השרוי בצער, מרן הגאון הגדול רבי משולם דוד הלוי בן אלטע הנדל סולובייצ'יק".

"מכיוון דאיתא בגמרא 'כל שאפשר לו לבקש רחמים על חברו ואינו מבקש נקרא חוטא וכו' ואם תלמיד חכם הוא צריך שיחלה עצמו עליו'", כותבים חברי המועצת, "על כן מתבקש הציבור בכל אתר ואתר להעתיר בתפילה ובתחנונים לפני רופא כל בשר, לרפואתו השלימה בתוך שאר חולי ישראל. וה' ישמע שוועתינו".

 הגרב"ד פוברסקי חותם על מכתב ה'מועצת' (באדיבות המצלם)

יצוין, כי מדובר במכתב ייחודי ויוצא דופן עליו חתמו רבני המועצת: זמן רב חלף מאז הפעם האחרונה בה פורסם מכתב של מועצת גדולי התורה הליטאית בחתימותיהם של החברים בה.

הדבר נעשה בעזרתו וביוזמתו של הרב שמעון יוסף מלר, מחבר הספרים על 'בית בריסק' ותלמידו ומקורבו של ראש הישיבה.

הרב מלר פעל רבות להוצאת המכתב, ועלה לבתיהם של הרבנים הגאונים, אשר חלקם כלל לא מקבלים קהל בשל הסכנה מפני נגיף הקורונה.