אאא

מסכת פסחים, דף ד' - בעברית:  

 

מסכת פסחים, דף ד' - באידיש:    

 

מסכת פסחים, דף ד' - באנגלית:    

 

מסכת פסחים, דף ד' - בצרפתית:    

 

מסכת פסחים, דף ד' - בספרדית: