אאא

שר הביטחון בני גנץ שיגר הערב (רביעי) מכתב לראש הממשלה נתניהו בו הוא דורש להעלות להצבעה בכנסת את הגדלת הקנסות, כפי שסוכמה בקבינט, כבר ביום שני הקרוב.

גנץ כתב לנתניהו, כי כבר ב-5.10.20, נידונה הסוגיה בקבינט וכי התקבלה החלטה ב-2.11.20: "אי מימושה של החלטת הקבינט פוגע ביכולתנו להילחם בתחלואה, לפתוח את המשק ולהגביר את כלי האכיפה שברשותנו".

"לא יתכן שבזמן שאנו דנים בישיבות הקבינט על דרכים לשמירה על ההנחיות וחיזוק המשמעת והאכיפה, אנו מעכבים מסיבות בלתי ברורות את מימוש ההחלטה. מדובר במסר בעייתי לציבור ונטילת כלי משמעותי ממערכת אכיפת החוק".

יצוין כי הסיבה המרכזית לעיכוב בהצבעה על הגדלת הקנסות, נעוצה בהתנגדות המפלגות החרדיות למהלך, בשל העובדה שמוסדות החינוך החרדיים פתוחים בהתאם להנחיות גדולי ישראל.

כעת, יממה אחרי המתקפה הפומבית של יו"ר ש"ס, השר אריה דרעי נגדו, דורש בני גנץ לעלות הצבעה בכנסת בניגוד לעמדת המפלגות החרדיות.