אאא

בהיכל בית המדרש 'תפילה למשה' - לעלוב בעיר צפת נערך מעמד כבוד התורה וסיום מסכת עירובין שנלמדה במסגרת לימוד הדף היומי.

לרגל המעמד התכנסו בני הקהילה ותושבי העיר בבית המדרש, שם הסבו לסעודה של מצווה בליווי תזמורת לכבודה של תורה, כאשר במהלך המעמד נשא דברי חיזוק המשפיע הגאון רבי אשר שוורץ, בעל ה'מעדני אשר' שהדגיש את חשיבות לימוד התורה ע"י קביעת עיתים ובצוותא.

יצויין כי בבית המדרש לומדים חברי הקהילה את הדף היומי ב.- 6 שיעורים שונים שמתקיימים במקום לאורך שעות היום, מה שמאפשר לאברכים רבים לבחור את השעה הנוחה להם ללימוד הגמרא.