אאא

קול סיני: מידי שבוע מוגשת באולפן 'כיכר השבת' פינה העוסקת בענייני הלכה לאורו ובמשנתו של מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל.

הרב יעקב סיני, מגיש התכנית 'אליבא דהילכתא' ב'קול ברמה', עוסק בכל שבוע בנידון הלכתי אקטואלי בתורתו של מרן, ובנוסף – מציג קטע וידאו מן הקודש פנימה, השייך לאותו נושא, בבחינת "והיו עיניך רואות את מוריך".

והשבוע: לקראת פרשת וישלח, ושינוי שמו של יעקב אבינו: שינוי השם כהלכה, וענייני השמות בתורתו ובמשנתו של מרן.

וגם - תיעוד מיוחד: מרן זצ"ל נשאל באיזה שם כדאי לקרוא לתינוק, מתוך רשימת שמות. מה הכריע מרן?