אאא

חסידים וקהל רב השתתפו אמש (מוצאי שבת) בסעודת מלווה מלכה מיוחדת לציון י"ט כסלו, יום הילולת הרה"ק המגיד ממעזריטש זיע"א, בבית מדרשו של המקובל הגאון רבי יצחק מאיר מורגנשטרן ברחוב אהלי יוסף בירושלים.

המשתתפים הסבו לסעודה במהלכה נשא הגרי"מ מורגנשטרן דברי תורה וחסידות לרגל ה'יארצייט', ולאחר מכן שרו החסידים ניגונים במשך כמה שעות בליווי תזמורת.