אאא

בחסידות גור נפטר בשעה האחרונה הרה"ח רבי יעקב שיינפלד, מחשובי חסידי גור, ומי ששימש כמשגיח במשך עשרות שנים בישיבת גור בתל אביב, בן 80 בפטירתו.

המנוח נולד לאביו הרב משה שיינפלד, ועוד בצעירותו נקשר מאד לאדמו"ר בעל ה'בית ישראל' מגור זיע"א, שכיבדו והעריכו מאד, ובמשך עשרות שנים שימש המנוח כמשגיח בישיבת חידושי הרי"ם בתל אביב, שם חינך והעמיד תלמידים רבים בדרכי התורה והחסידות.

בנוסף שימש רבי יענקל ז"ל כהוגה דעות וכפובליציסט שכתב את טוריו במשך למעלה מעשרים וחמש שנה בעיתון 'המודיע', ובכך השפיע מאד על פניה של היהדות החרדית בשל נושאים שעמדו על הפרק

רבי יעקב ז"ל התגורר בבני ברק שם קבע את מושבו בבית המדרש של חסידות גור ברחוב דסלר בעיר, ובתקופה האחרונה סבל ממצב בריאותי לא טוב, עד אשר השיב את נשמתו ליוצרה בבית החולים למגינת לבם של בני המשפחה ומכריו הרבים.

אחד ממכריו מספר ל'כיכר השבת' כי לאורך החודשים האחרונים בהם לא אפשר היה להגיע לשהות יחד עם מורו ורבו הרבי מגור, המנוח לא ידע את נפשו מרוב געגועים לרבי, תוך שהוא ממש בכה על כך שמזה תקופה ארוכה הוא לא זכה להיות בקרבתו.

בפטירתו הותיר אחריו המנוח את רעייתו, ואת בני משפחתו, בנים ובנות, וצאצאים ההולכים בדרך התורה והחסידות.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.