אאא

השופט גרוסקופף הורה למדינה להשיב עד לחודש הבא מדוע לא יגישו את הערעורים נגד החלטות צה"ל לגיוס חרדים בפני בית משפט לעניינים מנהליים.

בהחלטתו כתב השופט: "בהינתן מספר לא מבוטל של עתירות פרטניות שהוגשו באחרונה לבית משפט זה בנוגע להחלטות שעניינן דחייה או פטור מגיוס לצבא ההגנה לישראל של עותר או עותרת מסוימים, מתעוררת השאלה האם אין מקום לתיקון התוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מנהליים, תש"ס – 2000 ,באופן שיאפשר הגשת עתירה מנהלית ביחס להחלטות מסוג זה".

בינתיים, העותרת בגינה ניתנה החלטה זו, לא תגויס לצה"ל. השופט הוציא צו ארעי המקפיא את הליכי גיוסה של העותרת לצה"ל עד למתן החלטה אחרת.

אם אכם יעבירו את הערעורים נגד צה"ל לבית משפט לעניינים מנהליים, המשמעות תהיה כי ניתן יהיה לערער על ההחלטה המשפטית, וכן יחקרו עדים ואת נותני התצהירים.

עו"ד שמואל הורביץ ממשרדו של עו"ד נדב גדליהו שהגיש את העתירה מסר בתגובה: "בחודשים האחרונים, בשיתוף פעולה עם עמותת איחוד הישיבות באר"י ועמותת חותם, הצפנו ובצדק את בג"צ בעתירות שכמעט כולן נגמרו במתן פטורים למצהירות דת ולתלמידי ישיבה".

"נדמה שבג"צ התחיל להבין שצה"ל מבזבז את זמנו בהחלטות שרירותיות (דוגמה מייצגת: צה"ל עושה עינוי דין למצהירות דת וממתין עד שעות לפני תאריך גיוסן כדי להודיע על מתן פטור). בבית משפט לעניינים מנהליים יתאפשר ללקוחות שלנו זכות ערעור, אפשרות לחקור את נותני התצהיר מטעם צה"ל (שכמעט תמיד "שוגים" בעובדות), יטילו הוצאות כמעט ריאליות (ולא סכומים סמליים כמו בבג"ץ) ועוד".