אאא

בחסידות קאפיטשניץ ציינו בסוף השבוע את 'זאת חנוכה' בעריכת שולחנו של האדמו"ר, בבית המדרש שבשכונת עזרת תורה בירושלים.

ה'טיש' החל לאחר מעמד הדלקת נר שמיני של חנוכה על ידי הרבי, ובתום הזמירות ואמירת התפילות הנהוגות אל מול הנרות.

במהלך עריכת השולחן איחל האדמו"ר 'לחיים' לחסידיו, תוך שהוא נושא דברי חיזוק לרגל היום האחרון של חג החנוכה.