אאא

מסכת פסחים, דף ל"ב - בעברית:     

 

מסכת פסחים, דף ל"ב - באידיש:    

 

מסכת פסחים, דף ל"ב - באנגלית:    

 

מסכת פסחים, דף ל"ב - בצרפתית:     

 

מסכת פסחים, דף ל"ב - בספרדית: