אאא

במהלך מסיבת חנוכה - שבוע שעבר בישיבת פוניבז', זיפר רא/ש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, את 'המעיישה' שהיה לו עם הסטייפלער, טרם נסיעתו לחו"ל.

וכך סיפר הגרב"ד: "היה ירחי כלה באירופה בשנים האחרונות בהולנד, הרבה פעמים יוצא בחנוכה, לפני שאני נוסע נכנסתי לסטייפלר להגיד לו שלום".

"באתי לביתו של הסטייפלער, וזה היה סמוך להדלקת הנרות של חנוכה, והנה אני רואה שהוא יושב עם ספר ביד ולומד".

הכרב"ד מספר: "מיד הסטייפלער אומר לי, רגע רגע שאני לא אחשוד בו כי אסור ללמוד חצי שעה לפני הדלקת הנרות, ואני תפסתי אותו בקלקלתו".

"אז הוא אמר אני בחצי שעה הזו לומד את ההקדמות של המחברים, בהקדמות של המחברים גם יוצאים ידי תורה, אבל אפשר ללמוד זאת בזמן הזה".

צפו בתיעוד