אאא

מנהלי גני החינוך המיוחד פנו אמש (שני) לשר החינוך יואב גלנט בבקשה דחופה: "דאג שמשרדך יאפשר את ישום השוויון לילדי החינוך המיוחד בגני המוכש"ר".

במכתב הנוקב של מנהלי גני החינוך המיוחד הם תובעים משר החינוך גלנט להתערב בהתנהלות פקידי משרדו שלדבריהם מונעים את יישום השיוויון התקציבי לגנים

במכתבם מסבירים המנהלים כי: "לפני כחודש התבשרנו שלאחר מאבק עיקש של מטה הורי ילדי החינוך המיוחד יחד עם פורום מוכש"ר, משרד החינוך פרסם חוזר המאפשר כניסת גני החינוך המיוחד לרפורמת אופק חדש כבר לשנה זו. כפי הידוע לך וכפי שתיארו נציגי משרד החינוך בדיונים שונים, הטמעת הרפורמה מורכבת ומאתגרת".

יצוין כי תוכנית 'אופק חדש' היא רפורמה שהוסיפה שעות לימוד בגני הילדים והגדילה באופן משמעותי את שכרן של הגננות.

לדבריהם: "אנחנו כנציגי הבעלויות על גני החינוך המיוחד במוכש"ר האמורות להפעיל את הרפורמה ולהתחייב כלפי הגננות המסורות, מבקשים להתריע כי משרד החינוך אינו מספק את המידע המלא שייתן לנו את האפשרות להיכנס לרפורמה. ללא מידע זה לא נוכל להכנס לרפורמה ולהתחייב כלפי הגננות כיוון שאין לנו ידיעה ברורה שהמשרד מעניק לכך כיסוי תקציבי מלא כמתחייב בחוק".

המנהלים הוסיפו במכתבם: "המצב הקיים בו גני החינוך מיוחד תוקצבו בחוסר משמעותי על בסיס נתונים שרירותיים ונמוכים לא מאפשר לנו להתחייב באופן עיוור ולסמוך על המשרד שהכל יתוקצב".

בפנייתם הם מבקשים לקבל "הפירוט המירבי בשקיפות המחוייבת בנוגע למימון שכר הגננת בבעלות שתכנס לרפורמה כבר השנה ובנוגע לשינוי המתבקש בשכרה של גננת בבעלות שלא תיכנס השנה לרפורמה בגלל מגוון שיקולים".

דוד שרפר יו"ר פורום המוכשר שעתר לבגצ בסוגיה אמר הערב: "אחרי מאבק ארוך של הורי ילדי החינוך המיוחד בכנסת ובבגצ, ורק אחרי התערבות ועדת הכספים בנושא, המשרד הסכים לקיים את מחויבותו החוקית ולהביא לשיוויון לילדים הללו, אלא שלמרבה התדהמה הוא אינו מספק את המידע החיוני למנהלים על מנת לאפשר להם לקבל החלטה אחרי שיבינו בדיוק את כוונות המשרד.

"השקיפות מחייבת העברת כל המידע למנהלי הגנים בדיוק כמו שמקבל כל מנהל גן חינוך מיוחד אחר במדינה".