אאא

יו"ר הסוכנות היהודית, יצחק (בוז'י) הרצוג, שלח אתמול (רביעי) אגרת דחופה לראשי מדינות אירופה במסגרת קמפיין לעצירת חוק איסור השחיטה הכשרה בבלגיה והחשש כי מדינות נוספות באירופה יאמצו את החוק, שימנע מיהודים ברחבי אירופה לקיים את אורח החיים היהודי ומצוות הדת היהודית שמתקיימות מזה אלפי שנים.

"היום מטרתי היא לעורר את תשומת לבך לתחושה גוברת של אי-נחת ודחיה שמתפשטת בקרב קהילות לא מעטות, היות והן חשות שהמסורת היהודית וקיום מצוות הדת מאותגרים ע"י חלקים מסוימים בציבור האירופי ומחוקקיו." כתב הרצוג והוסיף כי, "אני מתייחס לחקיקה שאוסרת שחיטה כשרה, וליוזמות לקידום חקיקה שתאסור ברית מילה. מדובר בעמודי היסוד של מצוות היהדות, ואין מקום להתפשר עליהם במסגרת קיומם של חיים על פי המסורת היהודית."

הרצוג הדגיש באגרת את ההשלכות של החוק על הדת היהודית והקהילות היהודיות באירופה: "איסור מנהגים אלה כמוהו כהוצאה מחוץ לחוק של היהדות עצמה, והטלת צל של חשד וחרפה על מסורות בנות אלפי שנים שההלכה היהודית מושתתת עליהן."

יו"ר הסוכנות היהודית התייחס באגרת לאירועים דומים שהתרחשו על אדמת אירופה טרום מלחמת העולם השנייה בתקופה בה סבו, הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל, הרב הראשי הראשון של מדינת ישראל, כיהן כרב הראשי של אירלנד בין השנים 1921-1936: "בזמן כהונתו הוא הצליח לבלום יזמה לאיסור שחיטה כשרה. אני יודע מה הייתה משמעות הדברים לו עצמו ולקהילתו וכיצד הם חשו באותן שנים שקדמו למלחמה באירופה. כיו"ר הארגון היהודי הגדול בעולם, שמחבר בין קהילות בכל רחבי תבל, אני חש כי חובתי היא להתריע בפניך על תחושת האי-נחת ההולכת וגוברת בקרב יותר ויותר קהילות באירופה בעמדן מול ניסיונות חוזרים ונשנים להגביל ולצמצמם את אורח חייהן."

בסיום האגרת הזהיר הרצוג את ראשי המדינות כי הקהילות היהודיות שחיות במדינות אירופה מזה מאות ואלפי בשנים עשויות להרגיש כי הן לא רצויות יותר, וכתב כי: "האם קהילות אלה תרגשנה רצויות ומקובלות במדינות שפוגעות ביכולתן לקיים חיים של מצוות בהתאם למסורות העתיקות שבידן? על כולנו לשאול זאת את עצמנו מתוך תחושה של דחיפות. אני חולק מחשבות אלה אתך על מנת להפציר בך לעשות כל שביכולתך על מנת שהתשובה לשאלה זאת לא תהיה שלילית."