אאא

"צריך את התשוקה": הגאון רבי שאול אלתר, מסר שיעור לבחורי הישיבה הגדולה בראשה הוא עומד, כאשר תוך כדי דיבר איתם כיצד למצוא זמן ללמוד תורה.

תוך כדי השיעור השבועי שנמסר בספר "חידושי הרים" על הש"ס, התפרץ לפתע ראש הישיבה בריתחא דאורייתא לאחר שגילה כי הבחורים אינם מכירים את הספר "נחל יצחק".

"זה פשוט מתוק", קרא הגר"ש אלתר לעבר הבחורים: "כמה מתוק ללמוד נחל יצחק! לגלות את הבהירות והעמקות של הג"ר יצחק אלחנן!"

בהמשך הוא מזדעק כי הוא מצפה מהבחורים שיכירו גם את הספרים שאינם נלמדים במסגרת הישיבה, והוא מוכיח גם את עצמו "עד מתי נהיה עמי ארצות?!"

"אני רוצה את הרצון שלכם! שיהיה לכל אחד ואחד מכם תשוקה פנימית אמיתית, ללמוד עוד ועוד ועוד...", הוסיף הגר"ש, והמשיך את השיעור הקבוע.