אאא

בית המשפט המחוזי בתל אביב , קובע היום (שני), כי נפלו פגמים רבים בהליך הקצאת קרקעות ומבנים לעמותת, על ידי עיריית בני ברק, במהלך הקדנציה הקודמת. בשל כן, אלו מהן שטרם מומשו, נפסלו כעת, משום ש"התקבלו תוך ניגוד עניינים אישי וישיר והעדפת עמותות המנוהלות בידי קרובים ומקורבים לבכירים בעירייה בשעתו", לשון הפסיקה.

כפי שדווח בעבר ב'כיכר השבת', העותרת, עמותת 'מיד ליעד', טענה נגד החלטת העירייה וועדת הקצאות, באמצעות עו"ד דוד דרור ועו"ד יובל גרינשטיין, כי הופלתה לרעה ולא זכתה להקצאה כפי שביקשה, בשל העדפת אינטרסים אישיים.

ואכן, בפסק הדין מהיום קובעת השופטת מיכל אגמון גונן, שהקצאת השטחים נעשתה תוך הפעלת שיקול דעת מינהלי פסול, בדרך של חלוקת מקרקעי ציבור ממניעים זרים, ו"בניגוד עניינים אישי וישיר".

את עיקר ביקורה מכוונת השופטת לכך שאליהו דדון, סגן ראש עיריית בני ברק לשעבר מטעם ש"ס, היה מעורב בהחלטות על הקצאת נכסי העירייה לעמותות בראשות בני משפחתו הקרובים ביותר, בהם אחיו, אחייניו וגיסו.
מדובר על על עמותת 'שבות יעקב וגבריאל', בראשה עמד דדון עצמו עד חודשים ספורים לפני שבוצעה ההקצאה (אז התפטר), על עמותת 'שערי ציון' הקשורה לאחיו של הרב דדון, על עמותת 'תורת ניסים ורחל', בה חבר אחיינו של דדון, אורן לוזון, על עמותת 'ישמח ישראל', בה חבר גיסו של דדון, יגאל גואטה, על עמותת 'בית יוסף וחנה', בה חבר אחיינו של דדון, אבישי תורג'מן, ועל עמותת 'זיו יעקב ורחל', בה חבר אחיינו של דדון, מיכאל כהן.

גם על ראש העירייה לשעבר חנוך זייברט נכתב, כי היה מעורב בהקצאה לעמותת 'טובו מיזם', בראשה עמד מקורבו, שלמה קופולוביץ. וכן על גזבר העירייה, שהיה מעורב אף הוא בהקצאה לעמותה בראשות גיסו.

כל זאת מלבד קשיים פרוצדורליים שניכרו בהליך ההקצאות, דוגמת אי פרסום פרוגרמה עם ייעודי שטחים, כמתחייב מנהלי משרד הפנים, ערב ההקצאה, והחלטות עירייה ללא עיון בפרוטוקולים של הוועדה הרלוונטית - בעיות שהצביעו עליהן בזמן אמת חברי המועצה מהאופוזיציה, מסיעת "בני תורה", מלאכי ורוחמקין.

 טענות נגד הקצאות, בישיבת העירייה. ארכיון (באדיבות המצלם)

לאור כל הפגמים החמורים הללו, מכריע בית המשפט על ביטול ההקצאות לשבע העמותות שהיו משיבות בעתירה, ומורה לעיריית בני ברק לבחון מחדש את עניינה של העותרת, עמותת 'מיד ליעד'.

"על העירייה להקפיד בדווקנות על הוראות החוק, הנהלים והוגנות ההליך המנהלי, הן בשל החשיבות בהליך ההוגן ותקינות הקצאת משאבי ציבור, כשלעצמם, הן בשל אמון הציבור ומראית פני הצדק", מציינת השופטת מיכל אגמון גונן, באשר לעתיד.

בית המשפט אף הורה, כאמור, להעביר את פסק דינו לאגף הביקורת על רשויות מקומיות במשרד הפנים, למבקר העירייה ולמבקר המדינה - שבמקרים שכאלו שוקל אם להמליץ על פתיחה בהליך פלילי נגד המעורבים.