אאא

יום חמישי הקרוב יוכרז כיום תפילה עולמי, בכל קהילות ישראל, וזאת לאחר שהרב הראשי לישראל הגר״ד לאו נועץ עם מרן שר התורה ושוחח עם רבנים ומנהיגי קהילות יהודיות בכל רחבי העולם.

מעמד תפילה מרכזי בראשות הגר״ד לאו וללא קהל יתקיים בקבר רחל ביום ה׳ ח׳ טבת בשעה 16:00 בדיוק, וישודר בכלי התקשורת.

בשעה זו יתקיימו מעמדי תפילה במדינות שונות ובכל קהילות ישראל בכל רחבי הארץ.

במכתבו אשר יוצא לקראת יום התפילה העולמי, כותב הרב לאו: ״בימים האחרונים התגברה המגיפה ביתר שאת ואנו חשים ש"מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה". מידי יום פוקדים אותנו אסונות נוראים. הנגיף אינו מבחין ופוגע בקשישים, צעירים, אבות ואימהות לילדים רכים ולצערנו רבים הם הנפטרים, ואלפים רבים שרויים במצב של צרה וצורך בתפילה וזעקה לסייעתא דשמיא.״

כמו כן הרב קורא למי שיש באפשרותו לקבל על עצמו לצום ביום זה עד חצות.