אאא

בהיכלי הישיבות ובבתי המדרש המשיכו במהלך השבת בתפילות ובאמירת פרקי תהילים לרפואת זקן ראשי הישיבות הגרמ"ד סולובייצ'יק השוהה בביתו שם הוא מטופל במצב קשה לאחר שחלה בחודשים האחרונים בנגיף הקורונה, ואף אושפז בבית החולים הדסה עין כרם.

ל'כיכר השבת' נודע כי במהלך יום שישי חלה החמרה במצבו של ראש הישיבה, מה שגרם לדאגה רבה בקרב מקורביו ואנשי ביתו, ואף להבאת רופא לבית הרב ברחוב עלי הכהן בירושלים.

במהלך השבת נרשם שיפור קל, אך מצבו עדיין מוגדר קשה מאד והוא זקוק לרחמי שמיים מרובים.

הציבור נקרא להתפלל ולעורר רחמי שמים עבור הגאון רבי משולם דוד בן אלטע הנדל לרפואה שלימה.