אאא

בשבוע האחרון, נשא הגר"ש אלתר שיעור מיוחד מביתו, ללא השתתפות קהל תלמידיו וזאת בשל הנחיות הסגר. בדבריו, התייחס לעובדה שכבר חלפה שנה מאז תחילת מגיפת הקורונה, והביא סגולה מיוחדת.

בין היתר אמר הגר"ש כי יש ללמוד מהקב"ה להבליג. "עכשיו, לאחר י"ב חודשים שמכה בנו הקורונה, והרי גם דינם של רשעים בגיהנום הוא רק י"ב חודש, הגיע הזמן לרפואה ורחמים".

"עלינו ללמוד מהקב"ה שהוא כנאמר בכתוב "ימינך ה' נאדרי בכח", ואין הכוונה לגבורה גשמית, אלא שבאותה יד שהקב"ה עושה דין, באותה יד ובאותו זמן פועל גם חסד ורחמים".

"איפוק וחסדים זה הכח העיקרי! דבר זה נלמד, למרבה הפלא, דווקא ממכת ברד. בה בעת ובעונה אחת כשהוכו העצים ןהפירות, נשזרו חסד ורחמים על הבריות להותיר מאכל למחיה וחיים".