אאא

בתקופת הקורונה הפך הבידוד לחלק מן החיים. אדם מגיע לבית הספר, בית הכנסת, מקום עבודה, לאחר מכן מפתח תסמיני קורונה, ומאוחר יותר נמצא חיובי לקורונה בבדיקה, ובכך גורם לכל מי שהיו עימו במגע קרוב להיכנס לבידוד.

לעיתים מעורבת כאן רשלנות, כאשר אדם מתעלם מהוראות משרד הבריאות, או מהכללים, ויוצא למקומות הללו בידיעה שהוא אמור להישאר בבית. כעת, כיתה שלמה או קבוצת אנשים נדרשת להישאר בבית בגלל אותה רשלנות של היחיד. האם יש איזו שהיא אחריות על היחיד הזה?

האם זה "היזק שאינו ניכר" – נזק שאינו גלוי לעין רגילה, האם הוא נדרש לפצות את אלו שנכנסו לבידוד או לשפות אותם על העלויות וההפסדים או מניעת הרווח שנגרמו להם? האם ישנם עוד היבטים לאחריותו?

האם יש אחריות על הדבקה של מישהו? אחד מחמשת תשלומי הנזק הוא 'שבת'. הגמרא אומרת לנו שחיובים אלה יכולים להיות בהעדר פגיעה פיזית. הדוגמא שנותנת הגמרא היא כשאדם נועל מישהו אחר בחדר כך שאינו יכול לעבוד באותו היום.

הירושלמי דן ב"מבטל כיסו של חברו" – כאשר משקיע נותן כסף לעובד מטעמו עבור הזדמנות עסקית, ואותו עובד לא השתמש בכסף ולא השקיע אותו (ולכן לא היה כל רווח) האם מי שגורם בידוד לשני שנמנע ממנו לעבוד הוא "בגדר מבטל כיסו של חברו"/

האם מי שגרם לשני בידוד ואבדן פרנסה או מחלה חייב בדיני שמים? האם מי שחייב בדיני שמים הוא פסול כעד? אלו ועוד שאלות רבות הן השאלות שידונו בהם בית הדין אם וכאשר מי שהוכנס לבידוד ע"י מי שידע שהוא מאומת יתבע אותו לדין ולמשפט בבית דין צדק .

רוב הנושאים הללו מבוססים על מה שכתוב בפרשת השבוע - פרשת משפטים . חשוב לבוא לפני בית דין לדון בין המאומת והמבודד בנושאים אלה כדי לא לעבור לסדר היום, ולגרום לכך שהמזיק יידע שהוא הזיק והוא יפייס את הניזק והניזק יסלח למזיק!

אבל נשאלת השאלה למה קיימת "קנאות מזויפת" של כמה משומרי מצוות, שגורמים לחללים אשר מתו שלא בעתם. חללים אלו נדבקו מאנשים שומרי תורה ומצוות, אשר ידעו שהם חולים והיו בקרבת אנשים מקבוצות סיכון או אף שאינם מקבוצות סיכון, ולא עלינו לא עליכם הצליחו לעבור על לאו דאורייתא המוזכר בעשרת הדברות "לא תרצח".

איך זה שהתרבו מתוך שומרי תורה ומצוות שמורים לעצמם היתר להפר את חובות הבידוד, המוטלות על מי שהיו במגע עם חולי קורונה וגורמים להם נזק ולפעמים בלתי הפיך!

ידוע דברי חכמי המוסר שאמרו שלפעמים היצר הרע אומר לקיים מצוות למשל ללמוד תורה בזמן תפילה או במקרים שאנו רואים כעת, שהיצר הרע אומר לנו חייבים ללכת להלוויות המת - אלו דברים שאין להם שיעור.... או לשמח חתן וכלה חייבים ללכת לשמחה ולא מבינים שהם מזלזלים במצווה של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם ולדאבון הלב הלווית המת תגרום לעוד לוויות חס ושלום ושמחת החתן והכלה תיזכר כחתונה מדביקה ולא בשמחה!

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

היצר הרע אומר לנו לקיים מצוות ומתוך קנאות לקיום מצוות אנו עוברים עבירות ורומסים את ההלכה. בפרשתנו כתוב "ורפא ירפא" מכאן שניתן רשות לרופא לרפא, בעצם התורה קובעת את האמינות של הרופא המומחה ומאין לנו עזות המצח לזלזל ברשות הזו שניתנה ע"י ה' לרופא לרפאות ולזלזל ברפואה המונעת, אותה הרופאים קובעים לנו כדי להינצל מהמגיפה?!

ועוד מפרשתנו: "מדבר שקר תרחק" אפשר לתרגם זאת ברוח הימים הללו – תתרחקו מ"פייק ניוז" פייק ניוז או חדשות כזב 'ידיעות' לא נכונות המופצות שגורמות נזק רב למאמינים להם עד מות! היום פורסמה מודעת פטירה של צעיר שסירב להתחסן משום "דבר שקר " שנאמר לו ונפטר מסיבוכי נגיף הקורונה כדלהלן:

"הבחור היקר א.ב. ז"ל – בצער וביגון הננו להודיע על פטירתו של אהובנו היקר, מאיר פנים לכל אדם, למרות החיים שלא האירו לו פנים... אשר היה מצוי בבית המדרש (ואף ניגש לפני העמוד בזמן שהיה באבלות על אביו) א.ב., שנפטר בשעה האחרונה בדמי ימיו (בן 36), מסיבוכי נגיף הקורונה. פרטים על ההלוויה יבואו בהמשך."

"נ.ב. כעת כשהדם רותח, יצויין שא.ב (שהיה בסיכון מסויים) נמנע מלהתחסן מפני החשש לפגיעה בפוריות...אותו אדם שאמר לו את ההבלים הללו, ואותם שמפיצים אותם בכלל, רוצחים הם!! ויש על כל אחד בקהילתנו, הקרובים אל החלל להשתמש במקרה כואב זה לעורר ולהתריע על החובה להתחסן ולמנוע מוות של מבוגרים וצעירים."

בתפילה לשומר ישראל שנזכה כולנו לבריות גופא ונהורא מעליא, לאורך ימים ושנות חיים/