אאא

השחקן מיכאל וייגל מציג ומגיש מספר תובנות והדרכות הרלוונטיות לכולנו לפרשת משפטים.

למה הפתרון של גמ"חים לא יכול לעבוד פעמיים? קשה לנהל גמ"ח – אך מה השכר על כך? למי נפתחים שערי היכלי מעלה? ואיזו הלוואה חשובה במיוחד?

מבוסס על ספר 'דרכי החיים' - אגרות קודש ומכתבים מהרבי מליובאוויט ש זי"ע.