אאא

הגאון רבי בן ציון מוצפי, יוצא בהתקפה חריפה נגד רבנים הקוראים לציבור להיזהר ולא להתחסן נגד נגיף הקורונה וזה לאחר שכל גדולי ישראל הורו ללכת ולהתחסן.

הגרב"צ מוצפי נשאל בערב שבת: "אני מוסרת שיעור לנשים, אמרתי בשיער שחובה לשמוע לזקני הדור ולהתחסן. אחת המשתתפות אמרה מול כולן שהרב שלהם הורה לא להתחסן ושמו מוכר, מה היה עלי לומר לה".

בתשובתו החריפה כתב הפוסק: "תאמרי לה שהיא חצופה. א, זו סכנת נפשות ורק סנהדרין יכולים לחלוק. ב, שהרב שלה ספק גדול אם הוא מוסמך או עם הארץ. ג, גם אם הוא זקן ומוסמך וגאון אדיר, עצם הדבר שהוא חולק על רוב חכמי ישראל, הרי זה נקרא 'זקן ממרא'".

"אם כתוצאה מדבריו אחד מישראל לא יתחסן וחלילה ימות הוא הרוצח", הוסיף הגרב"צ מוצפי.

כזכור, הראשון לציון ורבה של ירושלים, הגאון רבי שלמה משה עמאר, תקף את מתנגדי החיסונים ואמר: היצר הרע לא מפסיק, וקמים כל מיני אנשים ומסיתים בלי שום אחריות, לצערנו רואים שהרבה נופלים מהמגפה הזאת, מכל שכבות העם, גם גדולי תורה, והולכים אלה ומוסיפים ומדברים בגאווה ובוז.

"אני קטונתי מלומר דעתי, מי אני ומה חיי אבל אחרי ששלושה גדולי הדור הגאון הקדוש רבי חיים קניבסקי שליט"א, הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א והגאון רבי שלום כהן שליט"א שהם דיברו עם מומחים ופרסמו שצריך להתחסן, אחד האנשים ואחד הנשים, אחד הצעירים ואחד המבוגרים".