אאא

לקראת חג הפורים הקרב ובא יצאה הוראה לכלל הישיבות מראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין לבטל את איסוף הכספים בבתים ולאסוף רק דרך הטלפון, לאור זאת מאות ישיבות עברו לקיים את הקמפיין השנה אך ורק דרך הטלפון כהוראת ראש הישיבה.

אך כדי שהקמפיין יצליח ביקשו עשרות מנהלי ת"תים לקבל את ברכת ראש הישיבה בכדי להשמיע לתורמים. ראש הישיבה נענה ובימים האחרונים יש עלייה לרגל של ראשי ת"תים המבקשים לקבל תמונה של ראש הישיבה עם קופת הצדקה של הקמפיין שלהם וברכה להצלחה באיסוף הכספים.

ראש הישיבה מוסיף לכל הבחורים דברי חיזוק לקראת חג הפורים וחוזר על דבריו בכל שנה לבני הישיבות כי גם בפורים יש חובה לשבת וללמוד תורה, שאר מצוות היום הנהוגות אינם פוטרות אף אדם מחובת לימוד תורה בכל זמן.

תיעוד נדיר מגיע לידינו כאשר בחורים מישיבת מיר ברכפלד הגיעו להתברך לקמפיין הת"ת אחרי שקבלו על עצמם לאסוף כספים רק דרך הטלפון.

הבחורים אמרו לראש הישיבה כי הם רוצים ברכה מיוחדת בשביל הבחורים שיושבים ולומדים בפורים, ראש הישיבה קרן מאושר והגיב "הם יכולים לברך אותנו". לאחר מכן הוסיף ובירך "יהיה ברכה והצלחה לכל מי שלומד בפורים".