אאא

הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי, הסביר איך אפשר להינצל מ"המחלה הזו" - מגיפת הקורונה הנוראה, על ידי לימוד 'ערבי פסחים'. לדבריו, יש להתחיל ללמוד עכשיו ולסיים זאת עד ערב פסח הקרוב.

בפתח דבריו הדגיש הרב גלאי את הרפיון הגדול שהיה בשנת הקורונה האחרונה בלימוד התורה, ואמר כי "המגיפה הביאה הרבה רפיונות ברוחניות".

"בתי כנסת וישיבות לא פעלו, וכל המצב הזה הביא רפיון", אמר הגר"ש גלאי, "צריך להראות לקב"ה שהדבר הזה רק חיזק אותנו, ואם היה רפיון צריך להתחזק הרבה מעבר".

מה הפתרון? לדברי הגה"צ: "כעת זו הזדמנות גדולה ומהשמים מתחילים ללמוד עכשיו את 'ערבי פסחים' - בבחינת 30 יום קודם החג".

"הכוח של עם ישראל זה שבע יפול צדיק וקם", הסביר הגר"ש את דבריו, "ואם הייתה נפילה מכורח הנסיבות זו רק סיבה להתחזק".

"וממילא אם הקב"ה יראה שאנחנו לא מתרפים, זה מה שיגרום שלא נדע עוד ושבר ולא נדע עוד את המחלה ויהיה רפואה לכל עם ישראל ונזכה ל'בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל", חתם הגר"ש גלאי את דבריו.

צפו בדבריו