אאא

הגאון רבי מאיר שטרן, רב היישוב מירון מפרסם "מחאה נמרצת" בעקבות החלטת הממשלה להטיל סגר על מתחם ציון הרשב"י בימים הסמוכים לז' אדר, יום הילולת משה רבינו.

במכתב, מציין הרב בין היתר, "הנני בשורות אלה למחות מחאה נמרצת על ביזוי וחילול הקודש באופן הבזוי ביותר, ע"י החלטה אומללה לסגור את כל מתחם ציון קודש הקדשים של אדונינו התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי במירון, ללא כל דיון עם אנשי המקום ואפשרות של התחשבות לקיום אף באופן מינימלי של תפילות ולימוד מיום רביעי ו' אדר כולל שבת זכור".

"ואין לתאר למי שלא היה כאן את האופן של ביזוי וחילול הקודש שהיה כאן", כותב הרב של אתרא קדישא מירון.

לדבריו, "זאת למרות שכל אחד יודע שמתחם קבר הרשב"י הוא מתחם גדול ויש הרבה מאד אפשרויות לחלק את המקום לקבוצות קטנות ללא שום סיכון. ולמרות הידוע לכל כי מקום הקודש הוא גם בית כנסת קבוע לאנשי המקום, וסגרו הכל ללא שום הבחנה. ולמרות שמדובר גם בשבת זכור".

לסיום הוא כותב, "והרי גם מפורסם בישראל מהרבה דורות ומצדיקים גודל הזכות והעניין להיות על ציון הרשב"י ביומא דהילולא דרעיא מהימניה משה רבינו ע"ה. ובוודאי בזכותם נזכה לבטל הגזירות רעות ולגאולה שלימה במהרה בימינו אמן".