אאא

בשבועת האחרונים ובעיקר בשבוע האחרון ישנה עלייה תלולה בקרב החולים הקשים במגזר הערבי, העלייה נרשמה בעיקר בקרב הצעירים במגזר, לעומת זאת, ישנה ירידה במגזר החרדי.

המגמות שנצפות בחברה הערבית שונות מהתחלואה במגזר החרדי, השבוע הייתה עלייה של 24% בחולים הקשים, כאשר 40 אחוזים מכלל החולים הקשים החדשים בשבוע האחרון מגיעים מהמגזר הערבי (שיעור הערבים באוכלוסייה - 18%)

לעומת זאת, במגזר החרדי ישנה הטבה רק שישה אחוזים מכלל החולים הקשים מגיעים במגזר הערבי.

על פי הדיווח, העלייה בתחלואה היא בעיקר בקרב הצעירים. בשבוע האחרון חלה עלייה של 20 אחוזים בערבים צעירים החולים במצב קשה בשבוע האחרון.

מקדם ההדבקה במגזר הערבי עומד נכון להיום על 1.12%, זאת לעומת 0.99 במגזר הכללי וזה אף צפוי לעלות בשל כך שהמגזר הערבי הוא המגזר שמתחסן הכי פחות. 

צפו בדיווח