אאא

במהלך שיעור שמסר בבית הכנסת "עטרת יוסף" בעיר בית שמש, הראשון לציון והרב הראשי, הגאון רבי יצחק יוסף, סיפר על שיחה שקיים עם מתנגד חיסונים: "לא למדת לקח? אתה עצמך הלכת למות".

במלאות 11 חודש להסתלקותו של זקן הראשונים לציון, הגאון רבי אליהו בקשי דורון זצ"ל, התקיים שיעור הלכה מיוחד של הראשל"צ בדיני הפסח בבית המדרש "עטרת יוסף" בבית שמש בראשות תלמידו הרב אברהם פדידה.

בדבריו ציין הראשון לציון את חובת ההתחסנות ושכך היא דעת כל גדולי הדור, וסיפר שבא אליו אדם שהיה חולה ממש קשה ודיבר איתו נגד החיסונים והרב הסביר גם לו את חובת ההתחסנות.

"אמרתי לו לא למדת לקח?", שיתף הרב הראשי: "אתה עצמך הלכת למות כמעט. מה נגד? תראה כל גדולי הדור רבי חיים קנייבסקי, חכם שלום כהן, הרב זילברשטין, הרב גרשון אדלשטין, הם כל הרבנים כולם".

הרב סיפר: "אני נתתי שיעור שלם, אני דיברתי על הנושא הזה ביזדים לפני כמה חודשים שהתחיל העניין הזה, מה זה לפי ההלכה כן להתחסן לא להתחסן, הבאתי מקורות הבאתי מהתפארת ישראל לפני מאתיים חמישים שנה, שהוא כותב על הדור שלו שהיה מגיפה ומצאו חיסון והוא אומר שצריך להתחסן, והוא אומר שהיה למעלה ממאה מתו מהחיסון שמצאו אז בעיר שלו ואפילו הכי הולכים אחרי הרוב, כל התורה כולה הולכים אחרי הרוב".

לדבריו: "אנחנו אוכלים בשר מי אמר שהבשר הזה כשר שמא במקום נקב נשחטה אולי שחט אותה ובמקום של השחיטה שמה היה נקב, נטרפה, אתה אומר הרוב רוב הפרות לא ככה הולכים אחרי הרוב,זה דין תורה הרוב הזה, ממילא גם פה הולכים אחרי הרוב, הרוב ברוך השם לא קרה שום דבר. עצם הדבר שבאים ויוצאים נגד גדולי ישראל נגד גדולי תורה..".

הרב הראשי הוסיף וסיפר: "אתמול בא אלי מישהו רוצה להביא לי איזה פרופסור שהוא רוצה לדבר איתי, לשכנע אותי. אמרתי לו - לא רוצה לקבל אותו. אמר לי 'הרב ישמע אותו מה יש'. לא רוצה לשמוע אותו, עצם הדבר שבאים ויוצאים נגד גדולי הדור אסור לשמוע אותו, כל גדולי הדור חכם שלום, הרב בעדני, הרב גרשון, רבי חיים קנייבסקי, הרב זילברשטין.

"הרב זילברשטין חקר את הנושא יש לו עסק הרבה עם רופאים, הוא נותן שיעור פעם בשבוע לרופאים כולם אמרו כן להתחסן. בזמנם לא היה חיסון, ולכן שנתיים היתה מגיפה, ומתו עם רב מעם ישראל ולא נשאר אפילו חכם אחד, כל הרבנים נפטרו. מדהים, בקרובי אקדש - ניתנה רשות למשחית להשחית ולא מבדיל בין צדיק לרשע. דווקא פגע ברבנים, זה בדיוק כמו עכשיו שהרבה תלמידי חכמים הרבה אדמו"רים, כולם יודעים כמה נפטרו מהמגיפה הזו, דווקא חרדים לדבר השם, כבר אז זה היה, זה היה זה בקרובי אקדש, כל בגדאד היה בלי רבנים נשארו הציבור כצאן בלי רועה".