אאא

סגולות עצומות – בזמן סיפור ההגדה

בליל הסדר יורד שפע עצום של ישועות, קצת מאמץ - ומקבלים אוצרות...

המאמר הקודם>>>>

יצר הרע רוצה למנוע ממך את השפע,  וינסה לבלבל אותך עם  ניסיונות של כעס, כבוד והקפדה, והילדים... ישפכו... ינדנדו...

הוא יעסיק אותך בצורה יצירתית רק – שתפסיד את השפע המיוחל...

צריך להיות מודעים לכך ולהתפלל על זה, וידוע המשפט:

בליל הסדר צריך להיות – חכמים!

קריאת ההגדה לפי הסדר

עיקר המצווה: לספר ולהאמין בניסים שהקב"ה עשה לעם ישראל, והרגיש את הגאווה והחשיבות על שאנו חלק מהעם הנבחר "חבל נחלתו" של הקב"ה.

בליל הסדר אנו מספרים את ניסי יציאת מצרים כדי שנדע ונפנים את גדולת ה', כוחו וגבורתו! ושידו לא תקצר להושיע... בכל מקרה ומצב...

"בלילה ההוא נדדה שנת המלך" – בליל הסדר הקב"ה יורד אלינו ורוצה לשמוע מה אנו מבקשים, כדי לתת לנו במהירות - ב'פסיחה' ודילוג - ובמתנת חינם.

לקרוא את ההגדה בנעימות ובקול רם!

כששומעים מה שאומרים - הדברים מחלחלים ללב.

ליל הסדר – תיקון לפה: השימוש בפה בליל הסדר ע"י אכילה ודיבור, נותן כוח להודות יותר - "אהללך ה' בפי" וגם להתגבר על חטאי הפה, לשון הרע וכו'.

קריאת ההגדה בשלמות וכ'סדר': מאוד חשוב לקרוא את ההגדה עפ"י הסדר המודפס, ולא לדלג על חלקים:

סגולה - שכל השנה החיים יתנהלו ב'סדר' – הרצוי והטוב!

(אנשים מספרים שסגולה זו עזרה שחייהם יתנהלו כ'סדר', ולא בעקמומיות).

כף החיים נותן שתי עצות:

1) לפני כל חלק של ההגדה, להזכיר את כל חלקי ההגדה: קדש ורחץ כרפס... 

2) לפני כל חלק של ההגדה - לומר פעמיים "ויהי נועם" וכך ראוי לנהוג.

סגולות מיוחדות בקטעי ההגדה

כל סיפור ההגדה מאוד יקר וחשוב, ויש חלקים בהגדה, שמיוחסת להם סגולה יותר ידועה.

שתית ארבע כוסות: להתחבר ולהרגיש את השמחה בלב, ועד כמה, הקב"ה הוא אבא שבאמת אוהב אותך, והשמחה תפעל בליבך – ישועות! (אפילו שעדיין לא קיבלת מה שאתה רוצה...) תרגיש את הישועה שבדרך...

בשתיית הכוס הראשונה: אומר הרבי מסלונים, שראוי לכוון על שלום בית, וזוגיות מוצלחת, או מציאת זיווג...

"הא לחמא ענייא: לכל אדם נקבע – מהי מכסת צער שהוא צריך לעבור.

אדם שמצטער בצער חברו - מקרב את 'גאולתו' כי הצער שמצטער עם חברו, חוסך מצערו.

הקב"ה בא לבקר בליל הסדר 'כלים שבורים': כתוב הזוהר הקדוש שבליל הסדר:

הקב"ה בא לבקר כלים שבורים - ועובר ומנגב את דמעת העשוקים!

שאין להם מנחם... תתחיל כבר עכשיו להגיש את הנחמה...

"כל דכפין": חלק זה מסוגל לפרנסה - כל מי שצריך פרנסה – יבוא לקבל!

"ייתי ויכול": ברגעים אלו - מושפע לאדם מזונות בשפע.

הפרנסה שתגיע בקלות ובשפע, ובלי מרירות – כפי צורכנו ורצוננו.

"כל דצריך": כל מי שצריך ישועה בכל תחום, יבקש מה שצריך.

"ייתי ויפסח": ברגעים אלו יש עת רצון גדולה בשמים:

הקב"ה פוסח על העיכובים והקשיים של כל אחד - רק תאמין בניסים!

תודה לקב"ה על החסדים והטובות שקיבלת בעבר, תבקש על העתיד, והקב"ה יפסח לך על כל המכשולים, ויתן לך משאלות ליבך לטובה...

לפני קריאת - 'מה נשתנה'

לפני "מה נשתנה" כתוב בחלק מההגדות: "וכאן הבן שואל" – תעצור!!!

אומרים הצדיקים "וכאן הבן שואל" - מדובר בנו אנו הבנים של מלך העולם!

לעצור כאן ולבקש רק - דבר אחד שמאוד רוצים!

לבקש ממש בתמימות כמו ילד קטן שמבקש מאבא, ויודע בברור שאבא שלו הכי עשיר בעולם, ורק - רוצה לתת לו הכל!

האבא רוצה שהילד ידע:

שהוא הכתובת היחידה – שיכולה למלא את כל משאלות ליבו...

שירת 'מה נשתנה' – סוד גדול שנגלה בליל הסדר!

אומר האור החיים הקדוש: שירת 'מה נשתנה' – היא תפילה עוצמתית שמביאה לאדם ישועה, ויכולה לסיום את ה'מרורים' ש'אוכל' בחייו, ומהלילה: החיים יקבלו - טעם של אושר ושמחה...

זה המקום לבקש במיוחד: גידול הילדים בנחת, זרע של קיימא, זיווג ושלום בית...

אומנם 'מה נשתנה' הוא שיר אהוב, אבל, חשוב לזכור שהוא טומן בחובו המון ישועות... בגשמיות וברוחניות, וניתן לקבל ממנו הארה אלוקית של אהבה ויראת ה', שחודרת ללב ולנשמה, ומביאה לאהבה וחיבור לתורה ועוד...

כנגד ארבעה בנים דיברה התורה: ה'בני יששכר' אומר - שיש כאן סוד נפלא!

אם יש בבית בן שלא הולך בדרך הרצויה, חשוב מאוד, להרגיש רחמים וחמלה עליו ולדעת שגם הוא לא מרוצה ממעשיו, לזכור טוב טוב שהוא לא רשע ח"ו.

כשאומרים בהגדה את המילים 'אחד רשע' – לומר את המילה 'אאאאחד' באריכות - כמו בזמן 'קריאת שמע', ולכוון מה שמכוונים בקריאת שמע, וברגעים אלו יורד על הבן המבולבל (זוכרים? לא רשע!) עול מלכות שמים (לא לגלות לו), ומלבישים אותו משמים - ביראת שמים...

"בתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו":

ההגדה מתחילה בגנאי אבותינו - וגומרת בשבח.

מדוע צריך להזכיר שאבותינו עבדו עבודה זרה?

ואיך הצליחו אבותינו לעשות כזה מהפך? "ועכשו קרבנו המקום לעבודתו".

הקב"ה קרב את אבותינו, וברגעים אלו, הוא - מקרב אותנו אליו ממש!

הוא מוציא מתוכנו - 'מבער' ו'שורף' – את כל השאלות והכפירות, שחבויים הכי עמוק בלב – של כל אחד מאיתנו!

בלילה הזה, אור האמונה מאיר וחודר ללב כמו 'פלאש' חזק, ומיישב לאדם את קושיות חייו - שלא התקבלו על ליבו ב'הסכמה' עד היום.

לכל אחד היו או יש בחייו 'מרורים' שקשה לו להשלים איתם, ברגע זה:

כל הקושיות - יכולות להגיע לפתרונן! ולהפסיק להתיש את מוחו וליבו בשאלות אמונה, וכך, לצאת משעבוד לגאולה - ולחיות מתוך ברוגע ושמחה.

בליל הסדר 'מוזרמת' לאדם אמונה:

להבין - שהוא לא חייב להבין כל מה שהקב"ה עושה עימו!

כי הוא יודע ומאמין שהקב"ה עושה - הכל טוב ולטובה!

"ונצעק אל ה'" – הצעקה  היא סוד הישועה!

הרב אלימלך בידרמן מספר בכל שנה על הישועות שקיבלו אנשים ש'אימצו' סגולה זאת, הרבה עשו סגולה זאת – ונושעו, שווה לנסות!

מי שצועק - רואה ישועות! לצעוק את הישועות שרוצים... עדיף בקול...

אולי זה יותר קל, ופחות מבייש - מלהמשיך לחכות לישועה...

אכילת כ'זית מצה' - 2 כזיתות ראשונות:

בזמן אכילת שני ה'כזיתות' הראשונות - מקבלים את כל ההשפעות הטובות של המצה, אכילה זו היא - מצווה מדאורייתא.

מסופר על רבי נחמן מברסלב שתפס ביד את המצה, ואמר:

"כשאוחזים מצה ביד, אוחזים 'אלוקות' ביד"... תנסה להרגיש זאת...

כל צרותי הוציאני" – ראשי תיבות 'מצה' דוד המלך אומר:

אכילת מצה סגולה להינצל - מכל הצרות, ולקבל אמונה ורפואת הגוף הנפש וכו'.

אכילת 'מרור' - סגולה גדולה לפרנסה: בזמן אכילת המרור, לחשוב על הקושי מ'מרירות' הפרנסה, ולהרים עיניים לקב"ה, ולבקש... (תזכורת, לבדוק טוב מתולעים).

"הרי זה משובח": הלילה זה, כל אחד הופך יותר 'משובח' - כפי המאמץ הוא משקיע  ומספר את ניסי ה' ויציאת מצרים, כך:

וכפי שעוקר מליבו את הכפירה – מתווסף בליבו טהרה.

סגולה להינצל השנה מצרות – הודיה על הניסים שנעשו עימנו

השל"ה הקדוש: מביא סגולה גדולה להינצל כל השנה - מצרות וסכנות בגשמיות וברוחניות ע"י:

הודיה על הניסים הפרטיים - שנעשו עימנו עד היום!

"ענווים! הגיע זמן גאולתכם": הודיה לקב"ה במילים אמיתיות ופשוטות מחברת את האדם לקב"ה ועושה לו נחת רוח, והאדם נעשה מרכבה לשכינה (וקצת מתנתק מהבלי העולם הזה).

כדי לחשוב על אירועי העבר, ולומר: ריבונו של עולם, אני מודה לך שריחמת עלי, שהוצאת אותי מה'מיצרים' (המקומות הנמוכים) שהייתי בהם... והעלית אותי...

חיזקת את נפשי וליבי, ועזרת לי לשנות את המחשבה... דיבור... ומעשה... (שלושת חלקי הנפש), ונתת לי... הבאת לי... ובזכות זה, היום אני יותר: שמח, מאושר... ועוד... עד הנה עזרונו רחמיך, אנא, שמע את תפילתי, ותמלא את משאלותיי...

כולנו מסובין: יש בהגדה כמה חלקים שצריך לשבת 'בהסבה'.

רבי שמשון רפאל הירש אומר, צריך לזכור:

כל דור נשען על הדור הקודם, ולכן, החינוך שלנו - נשאר לדורות!

ולכן, חשוב שיהיה שלום בין הדורות...

זה הזמן לחייך ולשחרר את החמץ שמחמיץ את היחסים בין בני הבית...

"אחד מי יודע" – סגולה להחזרת ה'סדר' של החיים!

ב'אחד מי יודע' אנו שרים לפי הסדר, יש הבטחה שמי ששר את השיר בצורה מסודרת, יחזיר לחלקים בחייו שאין בהם 'סדר' - את ה'סדר' המיוחל...

 

אפיקומן: לשמירת האפיקומן מיוחס - הרבה סגולות!

לשמירה ולהינצל מכל מיני גזרות, להינצל מגזלות וכו'.

בעל ה'מאור ושמש' אומר: "כשאוכלים אפיקומן, צריך לבקש על פרנסה ורפואה, כי אפיקמן, בלי האות וו' בגימטריא: 'רפא' שהוא פרנסה:

פרנסת הנפש ופרנסת הגוף.

אפיקמן גימטריא "כן ירבה" - סגולה לזרע של קיימא.

'שפוך חמתך' ברגעים אלו הקב"ה מרשה לנו – ל'גנוב'!

פתיחת הדלת באמירת 'שפוך חמתך' – הוא:

אחד הרגעים הכי גבוהים של - ליל הסדר!

כותב על כך ה'חתם סופר': לאחר שיעקב סיים לקבל את הברכות ב'גניבה', עשיו עמד בפתח הדלת וגילה זאת, וזעק: "אבא, לא השארת לי ברכה"? ולכן:

זמן פתיחת הדלת ב'שפוך חמתך' - הוא רגע עצום:

שניתן ל'גנוב' בו ברכות - שאנו לא ראויים להם.

מה הקב"ה עושה עפ"י האריז"ל בעת אמירת 'שפוך חמתך'?

בזמן זה, הקב"ה נכנס לבתי ישראל עם פמלה של מעלה כדאי:

לחלק ישועה לכל משפחה  – לפי ה'כלי' שהכינה לקבלת הישועה!

השכינה יכולה ח"ו לומר, שאין בבית זה 'כלי' - לישועה, או ח"ו שה'כלי' שבור.

מהו ה'כלי' שהקב"ה מכניס לתוכו את הברכות וישועות?

"אין לך 'כלי' מחזיק ברכה - אלא השלום"!

ולכן, כדי לחשב רווח והפסד בלילה קדוש זה, ואולי קצת לשתוק ולהבליג...

והכי טוב לעודד את בני הבית שתהיה אווירה של אהבה, אחווה ושלום...

נרצה – אתה ומעשיך רצויים - והתקבל רצונך!

ה'נרצה' סיום ההגדה: להרגיש בצורה מוחשית את השמחה בלב, ואיך שהקב"ה מרוצה מאיתנו וממעשינו, ואת הרצון לחזק את האמונה, ולהתקרב אליו,  להודות ולהלל ולבקש...

אומר האדמו"ר מסלונים:

ברגעים אלו ניתן לשנות כל דבר! ושכל מזל יגזר עלינו – לטובה!

חצות הלילה - ליל שימורים: שעת רצון הכי גדולה!

"נפתחו השמים ואראה מראות לאלוקים"... ממש!

אחרי ה'סדר' המרומם והמטהר, מרגישים ש'כמעט' ניתן למשש את הקדושה והטוהר שחדרו ללב, השמים פתוחים ל'המטיר' לאדם ברכות וישועות לרוב, לבקש את כל הברכות בגשמיות וברוחניות!

בליל הסדר - אין שום מזיקים!

ולכן, לילה זה נותן לאדם שמירה לכל השנה, כתוב בזוהר הקדוש:

שאף אם נגזרה על האדם גזרה, בלילה הזה:

ניתן לבטל כל גזרה - שאינה טובה!

האם המאמר לא נשמע קצת - 'אינטרסנטי'?

רוב המאמר עוסק, כיצד לחפש ול'חטוף' עוד ועוד סגולות וישועות בגשמיות וברוחניות במהלך הלילה הקודש הזה – 'ליל הסדר', האם זה ב'סדר'?

קושיה מאוד טובה  - והתשובה עוד יותר:

נכון! ליל ה'סדר' - ליל ה'מציאות'!

מי שקרא את המאמרים הקודמים בסדרה, יודע שמה שנראה לא כ'סדר' הוא ה'סדר', דהיינו: מי שמחלק בלילה קדוש זה מתנות ו'מציאות', לכל בית ישראל הוא – מלך מלכי המלכים!

הוא מחלק את המתנות שלא כ'סדר'!

סוד זה נגלה ע"י רשב"י – הזוהר הקדוש, וצדיקי וגדולי הדורות הקודמים.

האם הסגולות העסיקו את צדיקי הדורות הקודמים?

כשצריכים ישועה? ממי מבקשים? ממי שבאמת - יכול לתת!

מי באמת יכול להשפיע? מי שהשליטה וה'כח' נמצאים - בידיים שלו!

ויש בעולם - רק אחד כזה!  "ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד"!

לעולם יש רק מלך אחד שמולך על כל המלכים – ולו ה'כתר'!

מי מבקש ומבקש... מה הוא מוכיח?

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

שהוא מאמין בבורא עולם, יודע ומבין מי השליט היחיד של העולם – שיכול לתת!

וזה בדיוק מה שהקב"ה רוצה! שנאמין בו! נבטח בו!

שנודה לו על העבר, ונבקש ממנו כל מה שאנו צריכים!

הוא מחכה שנבקש – כדי לתת!

התענוג שלו 'להנשים' אותנו בכל הטובות והישועות...

וזה מטרת ליל הסדר: להחדיר את האמונה בנו ובבנינו ולדורי דורות...

ונודה לך על כל ניסך ונפלאותיך שבכל יום עימנו...

אז, בבקשה לא לשכוח לבקש על:

'יחוד קודשא בריך הוא ושכינתא'.

"לתקן עולם במלכות שדי" - שהקב"ה יאמר די לצרות עם ישראל...

יהי רצון שנזכה לביאת משיח צדקנו, במהרה בימינו - אמן!