אאא

מאות בחורים, בני ישיבות גדולות וקטנות, משתתפים בישיבות בין הזמנים מטעם ארגון 'בני עליה - אלעד'. בני הישיבות הגדולות לומדים בבית המדרש 'אחיעזר' ובני הישיבות הקטנות לומדים בבית המדרש 'היכל זרח'.

את שיעור הפתיחה מסר הגאון רבי דוד כהן, ראש ישיבת חברון בירושלים וחבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', שהקדיש את השיעור לעילוי נשמת הילדה הקטנה רחל אוחנה ע"ה, בתו של הגאון רבי אברהם אוחנה, מרבני ומייסדי ישיבת 'שיח התלמוד', שנפטרה לפני 4 שנים לאחר מחלה קשה.

לאחר מכן צעד הגאון רבי דוד כהן עם הבחורים לברך ברכת האילנות והאריך בעניין "כי האדם עץ השדה", על כך שאין יותר גדול מעמל התורה של בני הישיבות בימי דפגרא וכן לאלו המחזיקים את עמלי התורה.

קודם לכן התקיים פאנל חנוכי בהשתתפות עשרות הורים בשאלות העומדות בתקופת הקורונה ובימי בין הזמנים בחינוך הילדים.

ביום רביעי י"א בניסן התקיים סדר לימוד מיוחד לע"נ נשמתה של המנוחה ע"ה ולאחר מכן נמסר שעור ע"י הגאון רפאל גפן מראשי ישיבת 'תורה בתפארתה'.