אאא

כיצד קריעת ים סוף מגלה את - סוד הישועה?

מרגיש אבוד? תכנס!  – והים יקרע!

עם ישראל מגיעים לים סוף, מסתכל לצדדים ו... פחד פחדים!

הים לפניהם, ומצרים מאחוריהם – מה עושים?

עם ישראל מרגיש במצב של 'הסתרה בתוך הסתרה', מה הפתרון?

בני ישראל התחלקו לארבע קבוצות, כל קבוצה הציעה פתרון אחר:

קבוצה אחת: ניפול לים – התאבדות קולקטיבית.

קבוצה שניה: נחזור למצרים – אומנם סבלנו שם, אבל, שרדנו – נחזור.

קבוצה שלישית: נילחם במצרים.

קבוצה רביעית: נתפלל לה'.

הקב"ה אומר למשה, לענות תשובה לכל קבוצה:

קבוצה ראשונה: במקום 'להתאבד', תגיד להם: "התייצבו וראו את ישועת ה'"! קבוצה שניה: במקום לחזור למצרים, תגיד להם: "כאשר ראיתם מצרים עד הנה, לא תמשיכו לראותם עוד עד עולם" אין לחזור לשם – היה, ואין עוד מצרים!

קבוצה שלישית: במקום להילחם עם מצרים? תגיד להם: "ה' ילחם לכם".

קבוצה רביעית: במקום להתפלל, תגיד להם: "ואתם תחרישון".

עכשיו - לא צועקים, עכשיו – נוסעים!

"מה תצעק אלי, דבר אל בני ישראל - וייסעו".

הקב"ה אומר למשה, הוצאתי את בני ישראל ממצרים, לא כדי שימותו במדבר! יש מטרה: ואתם תהיו לי "ממלכת כהנים וגוי קדוש"!

חשבתם שהבאתי אתכם לכאן כדי: לטבוע? לחזור בחזרה? להילחם מלחמה אבודה? תמשיכו הלאה ! תפסיקו לעשות חשבונות!

לא משנה מה אתה רואים בעיניים, הכל דימיונות - תמשיך.

אני ה'מלך' מעל כל הטבע והבריאה, אין דבר שאין ביכולתי לשנות,

אומר ר' חיים וולוז'ין:

"ואצלו יתברך, הכל שווה כל רגע!

אם לפעול סידור כוחות הטבע שקבע, או:

היפוך סידור כוחות הטבע" - שמעת? מתי כבר תקלוט?!

תאמינו בי - ותתקדמו! יש מטרה לכל יציאה שהקב"ה מוציא את האדם, תמשיך להתקדם, והתוצאה? "התייצבו וראו את ישועת ה'" – "אז ישיר..."

הסוד – לשתוק להאמין ולנסוע!

לפעמים המילים לא יוצאות מהפה - 'וידום'!

רוצים להתפלל – והכל 'תקוע'? חסום? מה הפתרון?

נחשון בין עמינדב 'פיצח' - סוד נסתר:

'כיצד מנצחים את מידת הדין'? שתיקה ואמונה! בלתי ה' לבדו!

הוא ציפה לראות את ישועת ה' דווקא - מתוך ה'אין'!

הוא גילה סוד עצום, שמביא ישועה - לדורי דורות!

כשאין שום פתרון למצב, ואין ישועה ב'אופק' זה הזמן – לקפוץ למים!

"ויסעו" – קפוץ למים! ותקרע את הקטרוג - תנצח את מידת הדין!

הוא קפץ למצב של 'אין סיכוי' - בדרך הטבע.

הוא לא חשב - אם יינצל בדרך הטבע.

הוא היה בטוח שינצל, הוא האמין – וקפץ!

הוא לא מתפלל עכשיו – הוא עושה מעשה!

זהו - סוד הגאולה, אז והיום! ככה כל ה'גאולות' שנראות אבודות - מגיעות...!

'בעתיקא תליא מילתא' – סוד ההנהגה העליונה.

כל דבר חשוב ומשמעותי בחיינו, בד"כ – מונהג בהנהגה זו.

דווקא ברגע, שאתה לא יודע ומסוגל, ולא יכול - לעשות כלום:

קורה הדבר שכל כך - חיכית לו! הפרנסה, הזיווג, הבריאות והעושר ועוד...

וכל אחד חייב לעבור את המצב הזה – בדרך לישועה הנכספת!

זהו סוד קריעת ים סוף, שהיה - סוד כמוס!

את הסוד גילה האריז"ל, הוא לא רצה לגלות אותו, אך, תלמידו ר' חיים ויטאל הפציר בו, והוא נאלץ לגלות את הסוד, ובאותו רגע התבשר על פטירת בנו ל"ע.

היו עוד צדיקים שגילו את סודות התורה, תוך כדי מסירות נפש, ושילמו על כך מחיר אישי כבד, במטרה,  שגילוי הסוד – יביא ישועות לעם ישראל.

מהו סוד ההנהגה העליונה?

יש בשמים הנהגה עליונה ממקור הרחמים העליונים, שנקראת:

'בעתיקא תליא מילתא' – הנהגת 'אריך אנפין'.

הנהגה שאומרת שתקוותינו תלויה -  אך רק ברצון ורחמי ה'.

דווקא במצב הכי 'אבוד' ו'גמור', כשאין לשכל פתרון, מצב של:

'מוחין דקטנות' ואנו לא מסוגלים לעורר רחמים על עצמנו – יש הנהגה נוספת.

מה הקב"ה עושה?

הקב"ה בכבודו ובעצמו - מעורר עלינו את הרחמים העליונים!

ואלו רחמים, שהם מעבר - להנהגה טבעית!

רחמים שמביאים ישועה - בהנהגה של 'מעל הטבע' - הנהגה ניסית!

להנהגה הניסית אין קשר לחובות וזכויות, או למצב רוחני.

הנהגה זאת מתעוררת דווקא כשאנו - לא ראויים!

ולא יכולים לפעול ולעורר - רחמים על עצמנו.

אור ניסי ה' נגלה ומאיר עלינו - מעבר לכל גבול ומידה.

תצעקו תאמינו - ותסעו

אומר הבעל שם טוב הקדוש, והנה מצרים נוסעים אחריהם, והם "ויצעקו" ה' אומר למשה: "דבר אל בני ישראל ויסעו" - תתקדמו!

על סמך מה הקב"ה אומר לבני ישראל להתקדם? האמונה!

האמונה נותנת לאדם חיות וחיים, וכח להתקדם גם אם - אין שום פתרון!

הם האמינו בה' ובטחו בו!  "הבוטח בה' חסד יסובבנו".

אם תבטח בחסד – הוא יסובב אותך מכל הכיוונים!

ואם לא, ח"ו מידת הדין שולטת באדם, והוא מדבק את עצמו בדינים...

לכח המחשבה יש - כח עצום!

מה שתחשוב – זה מה שיקרה!

המחשבה ביד האדם להטותה - כרצונו! מעל הטבע וההיגיון!

"בכל מקום שאדם חושב - שם הוא מתדבק"!

ממשיך הבעל שם טוב הקדוש ואומר שהעיקר:

'יטמין את עצמו כולו - לה' יתעלה'.

אל תנהל נהל משא ומתן עם - השכל וההגיון! תאמין!

הכל דימיון - יהודי הוא מעל הטבע, מעבר לכל הגיון וסיבה.

וזה מה שעשה נחשון בן עמינדב, הטמין עצמו לה' – וחשב אמונה.

הקב"ה מבטיח – הקב"ה מקיים!

עם ישראל ראו ניסים ונפלאות - גם אנו נראה!

רק להאמין ולבטוח מה' יתברך!

יש הנהגה עליונה – יש ניסים!

תשאלו את המשפחות שחשבו שממחלקת קורונה הם יצאו ל...

ובסוף יצאו למסיבת הודיה (עם מסכות).

תאמין תבטח בה' - מה אתה רוצה לבקש? תבקש! ה' כל יכול!

הנהגת ב'עתיקא תליא מילתא' – קיימת גם היום!

הקפיצה לים מביעה:

אמונה יוקדת שמושרשת וטמונה עמוק - ב'גן' היהודי!

תתעורר! למה אתה מתעלם ממנה? היא טמונה בך!

מה הקב"ה רוצה? שנקפוץ? שנאמין גם אם אין - שום היגיון?

יצחקו עלינו! יחשבו שאנו 'משוגעים' – שיחשבו!

אין הקב"ה בא בטרוניה עם בריותיו, הוא רוצה רק מה שאנו יכולים...

מה שמעבר ליכולותינו – הוא לא מצפה!

אילו קרע לנו את הים – דיינו!

והוא יקרע לנו כל ים שרק נבקש, רק שנאמין – בימים ההם בזמן הזה...

האמונה היא – ה'שכל' מעל ה'שכל'

האמונה היא מעבר לכל - הגיון ומידה!

האמונה היא 'השכל מעל השכל'!

השכל מפריע לאמונה, וזאת אחת הבעיות של אנשים חכמים וראליים.

תאמין ותעשה מה שהקב"ה רוצה, והוא – ישא אותך על כפיו!

לא משנה, מה יגידו, מה ידברו, הגיוני או לא, הכל יכול לקרות:

כך מתנהלת ההנהגה העליונה ש'טבועה' בטבע - רק שהיא - 'מעל הטבע'!

נחשון בן עמינדב סמך על הברית והאהבה העמוקה של הקב"ה לבניו:

"אהבתי אתכם אמר ה'" – "אהבת עולם אהבתנו".

אהבה שאינה משתנה: "אני ה' לא שיניתי"!

נחשון קפץ למים עמוקים - והקב"ה בקע לו את הים!

ככה הקב"ה יקרע גם לך כל 'ים' שאתה צריך – תאמין ותקפוץ!

הלב שלך נקרע? אם תקפוץ – תראה ישועות!

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הלב שלך נקרע לשניים? הוא  רוצה להרים ידים?

השמים הם לך חומה? ואיך תעבור בתוך הים ביבשה?

בין קודש לחול – אני חי!

עם האמת שמשתוללת בי – בין מציאות לשיגעון, מה עושים?

שם מהמקום אשר באתי – אין שלום!

והמסע הזה כבד וקצת – גדול עלי!

אני צריך לגדול מזה, ודי - לקפוץ לים שיקרע!

רק אתה יכול להפוך מספדי למחול לי...

ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי...

"לעושה נפלאות גדולות לבדו – כי לעולם חסדו".

בפרק הבא: מדריך מעשי לקריעת ים סוף – איך עושים זאת בפועל?