אאא

'חלת' מפתח – סגולה למה? ומה המקור למנהג?

בשבת זו, סגולה לפרנסה ולעשירות לעשות חלה בצורת מפתח, ויש נוהגים לשים מפתח בתוך החלה.

ה'אוהב ישראל' מאפטא מזכיר את החלת מפתח, וכותב עליו:

"מנהג אבותינו וודאי הוא תורה..."

לא מצאנו את  המקור היותר קדום, ונראה מה אומר על כך הקדוש ה'אוהב ישראל' מאפטא...

פיתחו פתח קטן – ואפתח לכם את כל השערים!

אומר ה'אוהב ישראל' שהקב"ה מבקש מכנסת ישראל:

"פיתחו לי כחודו של מחט, ואני אפתח לכם כפתחו של אולם..."

הוא מסביר שפסח: שערי המח והשכל היו פתוחים,  אבל – הם ננעלו!

כעת, צריך לפתוח אותם מחדש, אבל, הקב"ה מרחם עלינו, ומבקש שנפתח לו רק פתח כחודו של מחט, וכדי לפתוח – צריך מפתח!

ולכן: "אנו מנקדין הלחמים הקדושים משבת זו – במפתחות, לרמז בזה שאנו פותחין מעט ע"י - מצות השבת".

טעם נוסף, שבימי הספירת העומר יוצאים משער לשער למ"ט שערי קדושה, ועל שער צריך לפתוח, כדי להיכנס בתוכו.

מה התוצאה להשתדלות הקטנה שלנו?

 חלת מפתח: מתכון ומדריך וידאו לקליעה (צילום: מורן פינטו)

"וה' הטוב יפתח לנו את אוצרו הטוב, ויצו שחקים ממעל, ודלתי שמים יפתח".

וממשיך להסביר מדוע עושים זאת דווקא - בשבת זאת?

"המן התחיל לירד בחודש אייר, ובשבת זו מברכין את חודש אייר" ('אוהב ישראל' לשבת אחר פסח, ד"ה טעם).

מנהג קדמונים – כדין הוא!

ה'אוהב ישראל' מזכיר שזהו מנהג מימים קדמונים.

במדבר בני ישראל אכלו את המן, אבל, כשנכנסו לארץ ישראל, וזה היה בימים אלו, הם היו צריכים לזרוע לקצור ועוד...

אבל, אחרי 'בית הספר' של 40 שנה במדבר, הם ידעו, שגם אם הם יעשו כל מאמץ שהוא להרוויח את לחמם, הם עדיין זכרו לשאת עיניים לשמים, ולזכור, שלמרות כל ההשתדלות שהם יעשו:

המפתח הפרנסה נמצא, אך ורק בידיים של בורא עולם!

ממשיך ה'אוהב ישראל' - "וזאת ידוע שלכל דבר יש שער, כמו שאנחנו אומרים ומתפללים, שהקב"ה יפתח לנו שערי פרנסה".

ומסיים ואומר: "ומזה נשתרבב המנהג, להיות עושין צורת מפתח על החלות, לרמז שיפתח לנו ה' השי"ת – שערי פרנסה" (ליקוטים חדשים, לשבת אחר הפסח).

הקב"ה מבקש מהאדם לעשות את ההשתדלות בפרנסה, ולהאמין שהקב"ה יזמין לו את כל מה שצריך לו ולאנשי ביתו, באיזה עסק או מלאכה שיעסוק, כמו שהתורה הקדושה מבטיחה: "וברכתיך בכל אשר תעשה" אתה רק צריך לעשות את ההשתדלות ולעשות משהו בשביל הפרנסה, והתוצאה: "ויש מקום לחול עליו ברכת ה'" (תרומה ד"ה ושמח).

במילים אחרות, אנו צריכים להכין 'כלי' לשפע הפרנסה, והקב"ה מבקש שבשאר הזמן האדם יעסוק בתורתו, והוא ימלא עבורו את ה'כלי':

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"והריקותי לכם ברכה עד בלי די"...

תהיה חכם - תתחבר למי שהעולם ניזון עבורו...

ה'אוהב ישראל' מזכיר סגולה נוספת לפרנסה, ואומר שע"י הצדיק:

"נמשך שפע טוב ומזון ופרנסה לכל באי העולם".

הצדיק הוא בעצם זה שמוריד את השפע לעולם, כמו שכתוב: "כל העולם ניזון בשביל..."

ולכן, מי שרוצה פרנסה, הוא מציע לו:

"ואם כן, מי שמדבק ומחבר את עצמו אל הצדיק... ונעשה יחוד גמור ואמיתי, בין עולם עליון לתחתון, וע"י זה נמשך שפע טוב לכנסת ישראל".

לצדיק נמשך שפע... תמשך לצדיק... תמשך לשפע... (צו, ד"ה ידוע).

יהי רצון לפני אבינו שבשמים, שיפתח לכל עם ישראל שערי פרנסה ואת אוצרו הטוב - במתנת חינם, אמן.