אאא

תיעוד מהשוק: אברך חסידי, תועד הבוקר (רביעי) מסביר לעוברים ושבים בשוק 'מחנה יהודה' בירושלים את חשיבות ומהות עניין הצפירה ביום הזיכרון.

"אסור לנו לשכוח שאלו אנשים שהצילו אתכם, את המדינה ואת הילדים שלנו", זעק האברך.

כעבור שניות ספורות נשמעה הצפירה והאברך נראה לצד העוברים והשבים כשהוא נושא תפילה חרישית במהלך הצפירה לזכר הנופלים.