אאא

יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל, מביא אותנו להרהר ביחס החרדי למדינת ישראל. בימינו הדברים ידועים על היחס השלילי ליום זה, אולם היאך סברו בעבר גדולי ישראל, הדברים אינו ברורים דיים.

בנושא זה התגלגל לידי קונטרס הנושא את השם 'מרן זי"ע והמדינה', יחסו של הרה"ק ר' אהרן מבעלזא זי"ע למדינת ישראל, שמתוכו ליקטנו מספר סיפורים ועדויות. יש לציין שמטבע הדברים ישנן עדויות סותרות לכאן ולכאן.

מובא מאת הגה"צ מהר"ם מבילגורייא זצ"ל בשם אחיו מהר"א זי"ע כשבאו יהודים לארץ ישראל אחרי השואה בלי אישור של השלטון הבריטי, אמר מהר"א: שמבואר בספרים שכאשר יהודים באים לארץ ישראל, אז יש התעוררות של הגאולה העתידה.

עוד מובא: "כשהגיע לארץ הקודש, אחזתו רוח קדושה של כיסופי גאולה, ועיניו לא שבעו מהביט בנופה של הארץ".

 הלווית האדמו"ר מהר"א מבעלזא זי"ע (ארכיון, א.מ.ש)

בכל עת היה מהר"א מזכיר את דברי הגמרא 'אמר רבי אבא אין לך קץ מגולה מזה שנאמר: ואתם הרי ישראל ענפיכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל'. ופירש רש"י כשתתן ארץ ישראל פריה בעין יפה, אז יקרב הקץ ואין לך קץ מגולה מזה. (ספר אדמורי בעלזא. 'ומביא גואל' עמ' 83).

מסופר שבחודשי החורף שנת תש"ח, בשעה שהערבים הגבירו את התקפותיהם על הישוב היהודי אשר ידיהם היו כבולות בגלל ההתנכלויות של השלטון הבריטי. לערבים ניתנה יד חופשית וגם עזרו להם בנשק ובציוד מלחמתי. גם המדינות השכנות סיפקו להם נשק למכביר. לעומת זאת כוחות ההגנה של היהודים היו דלים בנשק ובציוד מלחמתי. כוחות ההגנה והאצ"ל והלח"י ערכו מגביות לצורך רכישת נשק, הם עברו מבית לבית וכמובן שלא פסחו על בית האדמו"ר מבעלזא, וצווה לתת להם תרומה הגונה. (הובא בספר זכור ימות עולם מאת המשמש ר' הערש וואלף פרידמן ז"ל, עמוד 98)

המונים בראשות הרבי מבעלזא בציונו הק' (צילום: אנשיל בעק)
המונים בראשות הרבי מבעלזא בציונו הק' (צילום: אנשיל בעק)

כידוע בתקופת המנדט הבריטי, ארגוני הלח"י והאצ"ל התנגדו לבריטים, ופעלו כנגדם בפעולות אלימות (המפורסם הוא פיצוץ מלון המלך דוד). בשל כך ישנם מסיעות השמאל שמכנים את ארגוני הלח"י והאצ"ל כארגוני טרור. מסופר שכשסיפרו זאת למהר"א מבעלזא, הגיב ואמר: שישנו מדרש חז"ל שהבריונים שגרמו לחורבן בית שני יתגלגלו בעתיד כדי שיתקנו את מה שקלקלו.

- לקריאה נוספת: 'מרן זי"ע והמדינה', יחסו של הרה"ק ר' אהרן מבעלזא זי"ע למדינת ישראל'

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: [email protected]