אאא
 (צילום מהרחפן: חיים לוריא)
 (צילום מהרחפן: חיים לוריא)
 (צילום מהרחפן: חיים לוריא)
 (צילום מהרחפן: חיים לוריא)
 (צילום מהרחפן: חיים לוריא)