אאא

הקריקטורה ב'יתד נאמן' נגד יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' עוררה הדים רבים וסוקרה בהרחבה ב'כיכר השבת'.

בסוף השבוע שעבר, קריקטוריסט חבד"י מפורסם, מענדי ירוסלבסקי, צייר קריקטורה נגדית.

בקריקטורה מצויר משה גפני לבוש בחליפה ארוכה קורע את סימן שכ"ט מתוך ספר שולחן ערוך הלכות שבת, ברקע ניראה ספר התורה בארון קודש שחסר בו חלק כצורת מפת ארץ ישראל, מאחוריו בצלאל סמוטריץ' נאבק ביו"ר רע"מ מנסור עבאס שמאויר כמין שור זועם, וחוטף ממנו חלק מארץ ישראל.

 

יש לציין שלא לחינם בחר הקריקטוריסט את סימן שכ"ט ממנו מוכיח הרבי מחב"ד זי"ע שצריך להילחם על שלמות ארץ ישראל, שהרי הרבי מחב"ד זי"ע, למרות שהיה ימני הוא התנגד לציונות, ולכן מושגים כמו 'אדמת ארץ ישראל' שאסור לתת לזרים לא היו משמעותיים בעיניו, לכן כשהתנגד למסירת שטחים (בשיחות ובמכתבים), הוא הזכיר את סעיף שכ"ט שמתייחס לכל יישוב יהודי שאם גוים מתנכלים עליו ואפילו גם על עסקי קש ותבן, צריך להילחם עליו והרבי אומר שהיום כל ארץ ישראל היא בגדר עיר הסמוכה לספר שאפילו על עיסקי קש ותבן מחללין עליהם את השבת.

לעומת הרבי מחב"ד זצוק"ל, רבני הציונות הדתית התנגדו ומתנגדים להחזרת שטחים, ומסתמכים על מקורות אחרים בספרי ההלכה. (כגון פסק הרמב"ן שחובה בימינו לכבוש את ארץ ישראל, ועוד רבים ואכמ"ל)

יש לציין שמרן הגרא"מ שך ענה בקצרה על טענות הרבי מחב"ד: "אינו שייך לענייננו כלל".

לשון מרן רבי יוסף קארו זי"ע מחבר שולחן ערוך (חלק 'אורח-חיים', הלכות שבת, סימן שכ"ט) הוא כך:

  • "נכרים שצרו על עיירות ישראל, אם באו על עסקי ממון אין מחללים עליהן את השבת, ואם באו על עסקי נפשות, ואפילו באו סתם, ויש לחוש שמא באו על עסקי נפשות, ואפילו עדיין לא באו אלא ממשמשים לבוא, יוצאים עליהם בכלי זיין ומחללין עליהם את השבת. ובעיר הסמוכה לספר אפילו אינן רוצים לבוא אלא על עסקי תבן וקש, מחללין עליהם את השבת, שמא ילכדו העיר, ומשם תהא הארץ נוחה ליכבש לפניהם".

תגובת הקריקטוריסט ר' מנדי ירוסלבסקי: :חשוב לי לציין שאין לי שום דבר וחצי דבר נגד ר' משה גפני, ולא נגד יוני גרינשטיין שהוא קולגה וידיד טוב שלי. ושלא רק שאין לי דבר נגד גפני אלא גם אני מאוד מעריך את פועלו בהרבה מישורים... אני בסך הכל מביע את דעתי ואת עמדתי. אני חסיד חב"ד ואני לא בא לייצג את דעתה של חסידות חב"ד ולא בא לומר לאיזה מפלגה להצביע מטעם חב"ד".

הקריקטורה של 'יתד'
הקריקטורה של 'יתד'