אאא

עצרת חיזוק ומספד נערכה אמש (ראשון) בישיבת פוניבז', ככלות השבעה לבוגר הישיבה הרב חיים עוזר סלר ז"ל משכונת נווה יעקב בירושלים, שנספה באסון מירון תשפ"א.

העצרת נפתחה באמירת פרקי תהילים ע"י מאות תלמידי הישיבה ובוגריה, להחלמתם של הפצועים שעדיין נמצאים במצב קשה.

לאחר מכן נשאו דברים, אביו שיבל"א הגאון רבי שלום סלר, חמיו הגאון רבי יצחק לופוליאנסקי ראש ישיבת חוות יאיר במיצד ודברי נעילה נשא ראש הישיבה הגר"ש מרקוביץ.

יצוין, כי מאז שנודע על האסון הנורא שפקד את עם ישראל באתרא קדישא מירון ביום ל"ג בעומר שביניהם נספה בוגר ישיבת פוניבז' הרב חיים עוזר סלר ז"ל, נערכו חיזוקים רבים ע"י בחורי הישיבה ובוגריה לע"נ שיצא בטהרה.

במכתב שכתב ראש ישיבת פוניבז' הגר"ש מרקוביץ, לאחר האסון הנורא כתב "עם ד' חזקו ונתחזקה ולא עת לחשות. הנה כרעם בגלגל מהדהדת צעקת מירון, כי ביום הילולת [שמחת] רשב"י קרה האסון הנורא המרעיד את כל קהל עדת ישראל, איך נקראו לישיבה של מעלה טובי בנינו, ת"ח חסידים ואנשי מעשה, ילדים וצעירים, חתנים ואברכים טריים ומבוגרים".

עוד כתב ראש הישיבה: "ועתה לבבות כולנו פתוחים וצמאים ומאזינים לקריאה הגדולה "שובו אלי ואשובה אליכם", וחובה גמורה להתייצב לפני ד' ולהבין את הקריאה שקורא לנו ד' ע"י רשב"י, להחזיר את עטרת התורה וקיומה ליושנה, עמל ושקידת התורה, לעסוק בחיי עולם ולא בחיי שעה, וכמ"ש "עץ חיים היא למחזיקים בה", ופי' ברוח חיים כמו מי שטובע בנהר ומתחזק לאחוז בעץ למען ינצל, כן התורה למי שלומד בה ומחזיק אותה וכוונתו להציל עצמו מטביעה, נקראת התורה עץ חיים למחזיק בה".

"ובוודאי שאם מרפה אפי' לזמן קט הרי יפול בנהר העוה"ז, ולהמחיש לנו כי שניים מלומדי הישיבה, אשר היה כפסע בינם לבין המות, ונאחזו באיזה עמוד בשארית כוחם ולא הרפו ובחסד ד' ניצלו, ובודאי שכל שהיו שם מחשבה אחת להם מעתה והלאה אעסוק רק בתורה וירא"ש".

רה"י הוסיף עוד: "ומעתה כל דבר הגורם להיסח הדעת ממחשבה זו הר"ז מחשבת פיגול, ועסק בענין הזה דוחה כל דבר אחר המצנן את ההתלהבות דקדושה להיצמד לתורה, כמאמר הרשב"י "תורתו אומנותו", [ופטור אפי' ממצות תפילה לרשב"י עצמו], ומשמיא קבעו לנו את סדר היום ואין להימלט מזה לשום דבר אחר. וכל בני הישיבה נקראים לשקוד על תלמודם בלי הפסק כלל לשום עיסוק אחר יהיה מה שיהיה, ולא חלילה לאטום אזנינו לקריאת רשב"י "אל תניחו חיי עולם בשביל חיי שעה" גם בנושא מצוות".

"ונשאיר אזנינו ולבנו פתוחים והוא ישים בלבבנו אהבתו ויראתו ולעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם, מצפה לישועה", כך סיים ראש הישיבה את מכתבו.