אאא

ליארצייט של רבי אהרן מקרלין נכד ה'בית אהרן' – י"ז סיון

מהי הדרך 'לנצח' ולזכות - להתגלות המשיח?

ה'בית אהרן' מקרלין 'חזה' את ימות משיח...

והוא מסביר איך אפשר 'לנצח' את הקשיים:

דווקא מתוך ה'נפילה', והמקום ה'נמוך' – שאנו נמצאים בו!

וכך, לזרז את הגאולה ברחמים, ואומר:

המשיח יתגלה ע"י שנעבוד את הקב"ה - כ'שושנים'.

המלך מבקש כתר מלוכה – מ'שושנים'!

משל למה הדבר דומה? באחת הממלכות רצו נתיני המלך להכין למלכם 'כתר': מכסף, זהב ואבנים טובות.

אמר להם המלך: אני לא צריך כתר מכסף וזהב, כי כל הכסף והזהב שיש במדינה – שלי הוא.

אני רק מבקש שתעשו לי כתר – מ'שושנים'.

הנמשל: הקב"ה לא צריך כסף וזהב, כי: "לִי הַכֶּסֶף וְלִי הַזָּהָב" - הכל שלו! הוא מבקש שנעשה לו כתר מלוכה, ונעבוד אותו - כ'שושנים'.

עבודת המלך - ככסף וזהב? או כ'שושנים'?

יש ימים שאתה מרגיש אהבת ה' - ו'מחובר' לקב"ה:

יש ימים שאתה עובד את הקב"ה מתוך אהבה, שמחה ותענוג.

בימים אלו, אתה רק רוצה להיות טוב לכל, ולעשות את רצון ה', להתפלל וללמוד, ואין לך 'מלחמת' עולם עם יצר הרע...

הגשמיות לא 'תופסת' יותר מידי מקום, מה שנקרא מצב של 'גדלות מוחין' – בימים אלו עבודת ה' משולה – לכסף וזהב.

ויש ימים, שאתה פשוט לא מרגיש את אהבת ה', ואתה – 'מנותק':

אתה עושה הכל מתוך 'כבדות' ומאמץ, ומרגיש קושי וצער...

כל השקעה בעבודת ה' באה במאמץ רב, ואתה צריך הרבה כוח כדי 'לנצח' במלחמת הרצונות.

הדימיון סוחף אותך לתענוגי העולם הזה... וכמה שיותר...

אתה חי ב'ערפל' רוחני מתוך - 'מוחין דקטנות':

עבודת ה' בימים מסוג זה, נמשלה – ל'שושנה'.

"לי כסף לי זהב" – רוצה אתכם  – כ'שושנים'.

בני קורח רצו לעבוד את הקב"ה מתוך ניתוק מוחלט מעניני העולם הזה, ומתוך התפשטות הגשמיות וגדלות - כמו כסף וזהב, אמר להם הקב"ה:

"לי כסף לי זהב" – יש לי את מלאכי מרום שמהללים ומשבחים אותי, מתוך שהם מנותקים מהגשמיות...

אני רוצה שתעבדו אותי - כ'שושנים'!

מה מייחד את השושנה?

ה'בית אהרן' מסביר שמידת ה'נצח' הוא - ייחודה של השושנה!

ה'שושנה נלחמת להתקיים, לחיות ולהיות ניצחית – ולנצח!

היא צומחת ופורחת בשדה קוצים - מקום לא הגיוני וללא בתנאי מחיה:

הקרקע בשדה קוצים - יבשה וצחיחה, אבל:

השושנה נותנת לשדה הקוצים, החיות וה'חן' - שנעדר לו.

לשושנה יש חמישה עלים – שיונקים את חיותם מהמרכז:

העלים – מביטים כלפי מעלה למקור האור והחיים.

השושנה עושה 'ברור' ובידול בינה לבין הקוצים:

ברור של הטוב מתוך הרע, ולכן היא – מנצחת!

בימות המשיח נעבוד את הקב"ה – כ'שושנים'!

הקב"ה רוצה שתעבוד אותו, דווקא:

ברגעים ובמקומות - שהכי קשה לך!

כשאתה מרגיש כשחיים שלך יבשים ומייבשים!

כמו האדמה ה'צחיחה', אתה מנותק...

ואפילו מרגיש קצת ב'נפילה' תרתי משמע...

בימים אלו צריך להוציא את מאגרי האמונה, ולעבוד את הקב"ה מתוך האמונה הבסיסית האמיתית והפשוטה, וללא הרגשת תענוג.

ודווקא המאמץ בימים אלו – יזרז ויביא את המשיח!

התגלות ה'אלוקות' - בעולם שנה נפש:

הקב"ה רוצה שנגלה את האלוקות דווקא בתוך הגשמיות, מתוך העולם – שמבלבל ומתעתע בו, וזאת עבודה בשלושה מישורים:

עולם – שנה - נפש.

עולם: היום כל העולם מבולבל... וגם אתה מרגיש שהעולם הפרטי שלך לא ברור, וחסר סדר ויציבות, אתה לא יודע מה יהיה האירוע הבא...

שנה: כמו שנת תשפ"א – אירוע רודף אירוע... וכל רגע מבלבל אותנו יותר,  ולא מובן מה קורה... וזה גורם לך להרגיש איבוד 'שליטה', וחוסר יציבות על החיים...

נפש: חלקי הנפש התפרקו והתפזרו - "ונפשי נבהלה מאוד..."

 עד מתי? מתי הם יחזרו להתחבר?...

לא נרגענו מהקורונה, הגיע אסון מירון, ויש רקטות...

ואת חסידי קרלין שזכותו ה'בית אהרן' תגן עליהם, ירפאם במהרה...

בימים אלו, הקב"ה מבקש שנחדיר ה'חיות' האלוקית - לעולם שנה נפש, כדי: שנרגיש דווקא שם את - 'אור' הגאולה.

מתי יבוא הגואל? "הכל ממכם"!

הגאולה תגיע כשתחיה ותעבוד את הקב"ה, במקום, בזמן ובמצב הנפשי הכי נמוך שלך! כשתרגיש שם את השכינה וה'אלוקות'... תבוא הגאולה...

ה'בית אהרן' אומר, זה אפשרי – כבר עכשיו! תסתכל על - השושנה!

"כשתכוונו ליבכם למעלה – כשושנה זו – אני גואל אתכם".

אל תשכח ש"מלוא כל הארץ כבודו" ו"אין אתר פנוי מיניה", וכשאתה נמצא ומרגיש ב'נפילה', והכי 'נמוך':

תקבל עול מלכות שמים בהכנעה – ותבוא הגאולה!

וזוהי רק אחת התובנות מהמאמר הנפלא של ה'בית אהרן' על פר' קורח: עבודת ה' של ישראל כ'שושנה בן החוחים' – תביא את הגואל, וזה תלוי:

בכל אחד ואחד מאיתנו - ממש!

אומר ה'בית אהרן', שזה:

"למעלה למשכיל - מי שמכוון ומסתכל ליבו למעלה, הוא בא - לאורח חיים" - הוא מוצא את הדרך הנכונה – שתעלה אותו למעלה...

האם 'נשכיל'? האם נסכים להיות - 'שושנים'?

עבודת ה' מתוך – ניצוח התנצחות וניצחון!

תחיה עם מידת ה'נצח' – בדרך של ניצוח:

תנצח את כל מה שמפריע ומונע ממך – לעשות:

 את מה שאתה באמת רוצה, לחזור ולהתחבר - לרצון ה'.

בימים של 'גדלות מוחין' – 'כלי' הניצוח הוא מיותר, אבל:

היום, תשתמש בו! בכל התקיפות והעוז - בדרך לניצחון המובטח!

מאיפה לוקחים כח – לימים הקשים?

בימים שאתה מרגיש שמח ו'מואר', האהבה והקשר להקב"ה מתעצם:

מידת ה'נצח' מתבססת ומקבלת עוד – תוקף ועוז בלב ובנפש!

אהבת ה' והאמונה הברורה והפשוטה מתעצמים בלב, וימים אלו:

מטעינים בך כח ועוז - לעבוד את ה' בימים 'אפורים' של 'מוחין דקטנות'!

על אף שאתה מרגיש 'בהסתרה בתוך ההסתרה' – אתה יודע שהמצב זמני...

ושהטוב מחכה לך, ועוד יתגלה ויראה – במהרה... אמן!

אין לך טעם ותענוג? תתנצח!

אומר ה'בית אהרן': "כשאין לו טעם ותענוג בעבודה" יש פתרון:

"מתנצח למעלה מן הטעם-  ודעת המושג" (אור התורה להצ"צ).

וזוהי עבודת ה'ברור', בכל זמן ומקום, אתה מפריד:

את ה'קליפות' שעוד נותרו, ומעלה אותם - אל הקדושה! וזה נקרא:

להעלות את העולם לשורשו – ואז, יבוא המשיח!

עלית העולמות וביאת המשיח  - תלוי בך!

אומר ה'בית אהרן' שהקב"ה רוצה שנהיה כמו השושנה:

"מה השושנה הזה ליבה מכיוון למעלה, כך אתם:

תעשו יחוד גמור ממטה - למעלה".

ע"י קבלת עול מלכות שמים – תעלה איתך את כל העולם...

ה'בית אהרן' אומר, שכל אדם צריך לדעת:

"שעליית כל העולמות תלוי הכל - בזה העולם"!

וממשיך: "וצריך כל אדם לראות, שלא יהיה ח"ו שום - מניעה מצידו".

כי עיקר הגאולה, שיהיה ע"י כל - אנשי הדור, כי "אין מלך בלא עם".

תתעורר... המשיח לא בא בזכות המלאכים... הוא בא - דווקא בזכותך...

תנצח את הקושי – ותביא את הגאולה!

תחיה בעולם הגשמי, ובתוך הגשמיות, ותעלה אותם – למעלה!

תייחד ותמליך את הקב"ה – במקום והזמן הכי נמוך!

זאת מלחמת קיום! מלחמה בין - הטוב לרע!

יש לך את זה... זה 'טבוע' לך בגנים – תתחיל להתנצח ולנצח!

דווקא החושך הסמיך, מוכיח – שעוד מעט יזרח האור הכי גדול...

מחכה לך אור עצום - בקצה המנהרה... אל תתבלבל!

"כי נפלתי קמתי, כי אשב בחושך – ה' אור לי"

תתחיל להאיר את המקומות הכי נמוכים... ושם תגלה את מלכות ה':

"ונשגב ה' לבדו - ביום ההוא"... 

בזכות מי ינצל הפרדס?

מסופר על מלך שביקש מעבדו לטפח את הפרדס.

לאחר זמן, הגיע המלך לראות איך הפרדס פורח, והוא ראה שהעבד לא טיפח את הפרדס, וכל הפרדס מלא - עשבים וקוצים.

כעס המלך על העבד - ורצה להענישו, אך פתאום:

"והציץ באותן החוחין וראה בו 'שושנה' אחת של 'ורד' - נטלה והריח בה, ושבת נפשו עליה:

אמר המלך- בשביל שושנה זו – ינצל כל הפרדס" (ויקרא רבה כג', ג').

כל אחד הוא – שושנה של 'ורד'!

כל אחד מאיתנו, הוא - 'שושנה' של 'ורד'!

ובזכותו – ינצל כל הפרדס! בזכותך ינצל - כרם ישראל...

תנצח את הרגע הזה... ותכריע את כל העולמות...

יהי רצון שננצח ונפרח כ'שושנה'... ונגלה את 'אור' ה' לעולם...

 

לע"נ רבי אהרן בן רבי אשר מסטולין והרבנית הצדקת פייגא.

יהי רצון שיעמוד לפני כיסא הכבוד, ויהיה מליץ יושר על כל עם ישראל, ונזכה להיגאל במהרה ברחמים, אמן!