אאא

בעיר אשדוד התקיימה שמחת בר המצווה לנכד גאב"ד ביליץ, בן לבנו הרב יוסף שטרן, חתן הרה"ג רבי אברהם וואזנר, בנו של הגרח"מ וואזנר בעל ה'מחשבת הלוי' זצוק"ל.

בשמחה השתתפו אדמו"רים ורבנים וקהל רב, שאיחלו מזל טוב לבני המשפחה. עוד קודם לכן התקיים במעונו של האדמו"ר מבעלזא מעמד הנחת תפילין, ולאחר מכן בירך הרבי את החתן ואת הוריו.