אאא

בפרשה זו מסופר על המחלוקת הפוליטית הראשונה בתולדות עם ישראל.

קורח יוצא למתקפה על משה רבינו - המנהיג של העם, ואוסף איתו אנשים שיזדהו עם דעתו.

רש"י זכרונו לברכה מסביר מה גרם לקורח לחלוק על משה רבינו ולצאת למתקפה נגדו?

משה רבינו מינה את אליצפן לנשיא של שבט קהת.

קורח מקנא באליצפן שבעצם היה בן דוד שלו ולכן הוא בא ומערער על מינוי זה, וטוען שהמינוי מגיע לו ולא לאליצפן ובעקבות כך הוא יוצא למחלוקת ולמתקפה כנגד משה רבינו.

חכמינו זיכרונם לברכה בפרקי אבות מלמדים אותנו ש"הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם".

הקנאה שקורח קינא באליצפן, גרמה לו לעשות דברים אשר לא ייעשו.

מעשה בשני אחים, שהאח הגדול היה נמוך מאחיו הצעיר

האח הגדול לא חש בנוח עם העובדה הזו, ולכן יצא עם אחיו הקטן אל החצר, חפר בור קטן באדמה וביקש מאחיו להיכנס לתוכו.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

לאחר מכן הוא נעמד ליד הבור ואמר לאחיו:
"הנה, אני גבוה ממך...".

האמא שראתה הכל מהחלון, קראה לו ואמרה: אם ברצונך להיות גבוה יותר, קח אבן גדולה ועמוד עליה. כך תגביה את עצמך ולא תצטרך להוריד את אחיך...

קורח קינא באליצפן בן דודו על שהתמנה לנשיא השבט ובעקבות כך עשה מחלוקת עם משה רבינו.

האמת היא, שלא רק קורח קינא בבן דודו, אלא כל אחד מאיתנו פעמים רבות מקנא במישהו - בחבר שהשיג עמדת הנהגה או בשכן שהתעשר במהירות, או בקרוב משפחה מצליח.

המסר של הסיפור הוא, שמותר וצריך לשאוף גבוה, אך הדרך היא להגביה את עצמך ולא להתעסק חלילה, בהחלשת החבר.

אם ננהג כך, רבות מן המחלוקות והמריבות ייעלמו.