אאא

מסכת יומא, דף ס"ח - השיעור בעברית:   

 

מסכת יומא, דף ס"ח - השיעור באידיש:  

 

מסכת יומא, דף ס"ח - השיעור באנגלית:  

 

מסכת יומא, דף ס"ח - השיעור בצרפתית:   

 

מסכת יומא, דף ס"ח - השיעור בספרדית: