אאא

מסכת יומא, דף ס"ט - השיעור בעברית:   

 

מסכת יומא, דף ס"ט - השיעור באידיש:  

 

מסכת יומא, דף ס"ט - השיעור באנגלית:  

 

מסכת יומא, דף ס"ט - השיעור בצרפתית:   

 

מסכת יומא, דף ס"ט - השיעור בספרדית: