אאא

החשש לגל הידבקות חדש בוואריינטים של נגיף הקורונה מביא את משרד הבריאות לפרסם תיקונים לצו בריאות העם. על פי המסמך החדש שהתפרסם הבוקר לראשונה ב-ynet, גם מחוסנים ומחלימים יצטרכו לשהות בבידוד בתנאים מסוימים. 

על הצו החדש חתום מנכ"ל המשרד פרופ' חזי לוי, והוא מחייב גם את ההורים במקרה של קטין מתחת לגיל 12 המחויב בבידוד או אז האחריות החוקית מוטלת על הוריו. על פי הצו החדש ניתן להטיל קנס בגובה 5,000 ש"ח על אחראי על קטין מתחת לגיל 12, אם הקטין מתגורר עימו והפר בידוד.

"נוכח פוטנציאל הנזק הרב בהפרת בידוד ובפרט בהפרה על ידי קטינים הנחשפים לקטינים אחרים שאינם מחוסנים, מוצע לתקן את הצו ולקבוע כי חובת הבידוד חלה גם על אחראי על קטין המתגורר עמו ומתחת לגיל 12 ,הפרת אחריות זו תהווה עבירה של ההורה", נכתב בצו.

בנוסף, על פי הצו החדש, מחלים או מחוסן יהיה חייב בבידוד אם ‏מתקיים אחד מהתנאים המפורטים להלן ואם הורה לו המנהל, ראש ‏השירות או רופא מחוז לשהות בבידוד;

‏(1) המחלים היה במגע הדוק עם חולה ‎שנדבק בזן‏ מסוכן של הנגיף או שקיים חשש ממשי שנדבק בזן כאמור אגב אירוע תחלואה חריג;

‏(2) המחלים היה במגע הדוק עם חולה ונמצא דרך קבע במוסד שבו נמצאת אוכלוסייה בסיכון לתתלואה ‏קשה, אוכלוסייה לא מחוסנת או אוכלוסייה שידוע ‏שהחיסון פחות יעיל בקרבה;

‏(3) המחלים הוא חוזר שבטיסה היה במגע הדוק עם 'חולה'.

בדברי ההסבר להחלטה נכתב כי  בשבוע האחרון חלה עליה בתחלואה, ככל הידוע בעקבות כניסה לישראל של חולים מאומתים והפרה של תנאי הבידוד. שני אירועים חריגים שהתרחשו בשבוע האחרון במערכת החינוך הובילו למספר גבוה של חולים מאומתים, במספר אזורים בארץ ובמספר מוסדות חינוך. בין הנדבקים באירועים אלה היו גם מחוסנים.

בסך הכל בשבוע האחרון נמצאו בישראל 319 חולים, וזאת לאחר שבמשך מספר חודשים נשמרה רמת תחלואה נמוכה. תמונת התחלואה של השבוע האחרון מאיימת בהתפשטות קהילתית נרחבת ומחייבת נקיטת אמצעים נוספים למניעת התפשטות נגיף הקורונה בישראל.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

לנוכח אירועים אלו ואירועים נוספים שהתרחשו בתקופה האחרונה במוסדות בהם מתגוררים אוכלוסיית הגיל השלישי, קיים חשש מהדבקה ותחלואה קשה בקרב אוכלוסייה זו. הגורמים המקצועיים במשרד הבריאות מזהים מועילות חיסון נמוכה יותר בקרב אוכלוסיות אלה )במיוחד בקרב בעלי כשל חיסוני על רקע מחלה, טיפול תרופתי נלווה או מגיל 85 ומעלה(, והמשמעות היא שבקרב אוכלוסיה זו נראה תגובה חיסונית ירודה בבדיקות סרולוגיות וכן אירועי הדבקה חוזרים בקרב מחוסנים ומחלימים.

לנוכח האמור, טוען פרופ' לוי כי יש צורך מהותי בהתקנת סעיף שיקנה סמכות להורות למחוסנים ומחלימים לשהות בבידוד בנסיבות חריגות. לפי התיקון לצו, סמכות זו תוקנה למנכ"ל משרד הבריאות, ראש שירותי בריאות הציבור ורופא מחוז בלבד.

"בהתאם לנתוני ההתחסנות בישראל, רב האוכלוסיה הבוגרת בישראל מוגדרת כמחלים לפי הצו, וככלל, אינה חייבת לשהות בבידוד לאחר מגע הדוק עם חולה או חזרה מחו"ל, זאת לעומת אוכלוסיית הקטינים שאינה פטורה מחובת בידוד. יובהר, כי על אף הסיכוי שילדים שיפתחו מחלה קשה נמוך יותר – הם עשויים להפיץ את הנגיף ולהדביק אוכלוסיות נוספות. בנוסף, קיימת חשיבות במניעת תחלואה בילדים, הן בשל הסיכוי רב לתגובת סינדרום להתפרצות מערכתית קשה והן לנוכח דיווחים רבים על ילדים שבמשיכו לסבול מתסמינים כרוניים לאחר החלמתם", נכתב בצו החדש. 

הבוקר דווח, כי במועצה האזורית בנימינה ובגבעת עדה נמצאו עד כה 108 מאומתים לקורונה בהתפרצות המחודשת של הנגיף בעיר, מרביתם נערים לא מחוסנים. 18 מהם התגלו כנשאי קורונה ביממה האחרונה.