אאא

אדמו"רים ומאות חסידים השתתפו בשמחת החתונה לנכד האדמו"ר מסטראפקוב, בן לבנו הרה"צ רבי חיים מיכל
הלברשטאם, מנהל רוחני בישיבה לצעירים 'שפע חיים', עם הכלה בת הרה"צ רבי שמואל צבי מוסקוביץ, ונכדת האדמו"רים ממעליץ וראדושיץ זצוק"ל.

לאחר החופה ומעמד הקבלת פנים הסבו המשתתפים לסעודה חגיגית, במהלכה הם רקדו בצוותא בשמחת חתן וכלה, ולאחר ברכת המזון, נערך מעמד ה'מצווה טאנץ'.