אאא

בשיעורו השבועי של ראב"ד 'העדה החרדית' וראש הישיבה הגדולה בבית שמש, הגאון רבי משה שטרנבוך, שהתקיים אמש (חמישי), התייחס הגר"מ לאסון הנורא במיאמי.

"בשבוע האחרון שמענו על אסון גדול שאירע במיאמי, שנהרגו שם רבים וגם יהודים חרדים רח"ל", פתח הגר"מ את דבריו, בשפת האידיש, "בזמן האחרון הקב"ה מרעיד את כל העולם, בתחילה בנגיף הקורונה שהיכה את כל יושבי תבל, ואחר כך במירון שהוא המקום המרכזי של בית ישראל, ולאחר מכן במכות פרטיות הן בארץ ישראל והן באמריקה, ורבים שואלים על מה עשה ה' לנו ככה".

"אמנם צריכים אנחנו לראות בכל זה כעין 'בת קול' משמים הקורא לנו שאין לסמוך על הטבע אלא רק על הקב"ה שהוא שולט על העולם, וכוחו וגבורתו מלא עולם, "אנה מפניך אברח", ואין לנו עצה אלא לבטוח בהשי"ת דאיהו עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות, ולולא השגחתו על כל העולם בכל רגע, היה נהפך העולם לתוהו ממש".

"מקובלנו מרבותינו", הוסיף הראב"ד: "שלפני ביאת משיח צדקינו, בשעה שעולה לרצון לפני הקב"ה לגאול אותנו, הרי הוא מוכיח לנו שבדרכי הטבע לא נוכל להשיג ישועה, שאין הקב"ה שולח את ישועתן של ישראל אלא בשעה שאנחנו מכירים שהישועה תלויה רק בו, ולכן עכשיו מסובב הקב"ה אסונות נוראים בארץ ישראל ובחוץ לארץ, להראות לנו שעפ"י דרך הטבע אין לנו תקווה, ואנו מוכרחים לבטוח בה'".

"וכבר פירשו המפרשים הפסוק בתהלים (קכ"א, א) "מאין יבוא עזרי", שרק ברגע שנרגיש "מאין" שאין לנו מהיכן להשיג ישועה בדרכי הטבע אלא אך ורק מעם ה' עושה שמים וארץ, אז אכן "יבוא עזרי" הקב"ה יושיע אותנו ויגאלינו, אבל כל זמן שיהודים חושבים שבדרך הטבע אפשר להשיג ישועה, המצב יהיה מר מאוד. ומשנה ערוכה היא בסוף סוטה על מה שיהא בזמן חבלי משיח, "אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים", והיינו שהצרות יהיו גדולות כל כך, עד שנגיע להכרה ש"אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים", וכאשר נבוא להכרה זו אז הקב"ה יגן ויושיע אותנו".

"וזהו חובותינו", אמר הראב"ד בסיום דבריו, "אם נחשוב שאפשר להינצל בדרכי הטבע, אז ימשיך ח"ו לבוא עוד גזירות, גזירה אחר גזירה, ורק בשעה שנקבל על עצמינו באמונה שלמה שהישועה תבוא רק מהקב"ה, אז יגן הקב"ה ויושיע אותנו".

 צפו בווידיאו