אאא

פרק ד': סדרת הכתבות אודות עלון 'קדושת מירון', וטענתו שהר מירון הוא קודש הקודשים בימינו מכה הדים רבים בקרב כלל הציבור בארצנו הקדושה, שכולם כמהים לקראת בנין בית המקדש וחידוש עבודת הקורבנות בב"א.

תגובה מרתקת ולא צפויה קבלנו מאת הרב ד"ר דורון לדווין, ד"ר לפיסיקה, בעבר מרצה לתורה ומדע, תנ"ך ומחשבת ישראל בבית המדרש של הטכניון וכיום רב קהילת "אור חיי אליהו" בעיר התחתית בחיפה.

הרב לדווין מסביר כיצד ולמה קיבל הר מירון את המעמד הכה נכבד שקיבל אצל גדולי חכמי הסוד בישראל.

הרב לדוין: "הרי הלכה פשוטה היא שיש הר קדוש אחד בלבד בעולם, והוא הר המוריה! ואין שום רשות ולא עלה על דעת שום חכם בישראל לטשטש חלילה את מעמדו. הרמב"ם בהלכות בית הבחירה פוסק על פי משנה ערוכה במסכת כלים: עשר קדושות הן בארץ ישראל, ירושלים מקודשת מכל שאר הערים שבארץ ישראל (ולא צפת!) ורק הר המוריה מקודש ממנה (ולא מירון!)".

במה זכו אם כן צפת ומירון למעמדן בקרב חכמי הסוד?

"סוד הענין קשור למדרגתו הבלתי נתפסת של רשב"י. בזוה"ק ובמדרשים אנו פוגשים את רשב"י כדמות מוערצת על ידי חבריו-תלמידיו באופן בלתי רגיל, הערצה השמורה רק לדוד המלך בעצמו.

"דבר פחות ידוע הוא שרשב"י היה נצר וחוט למשפחת המלוכה, אשר לו היינו זוכים ומרד בר-כוכבא היה מצליח, אין ספק שתלמידו הענק הזה של רבי עקיבא אשר מעיד שמידותיו טרומיות ממידותיו של רבו ואשר שלט במערכות הקדושה ואף המזיקים נשמעו לו, היה משלים את הופעת הקומה הבאה של המלכות שהתחילה בידי בר-כוכבא ומביא לגילוי מלכותו השלמה של הקב"ה בארץ - מלכות מלך המשיח שנאמר בו "והריחו ביראת ה'.

ד''ר דורון לדווין (צילום: אריאל מינקוב)
ד"ר דורון לדווין (צילום: אריאל מינקוב)
הגדלה

"רשב"י נקרא על ידי החכמים "המאור הקדוש" (בוצינא קדישא), מי שדרשו בו חבריו ותלמידיו "מאן פני האדון ה'? - דא רבי שמעון בר יוחאי". ולמרות שזהו סגנון מפתיע ביותר למי שהורגל בחשיבה מופשטת ובריחה מן ההגשמה (ובצדק, שהרי הקב"ה אינו גוף ואינו דמות הגוף) הרי שיש להכיר, שזהו סגנון השמור למלך מבית דוד היושב על כסא ה'.

כפי שהיה אומר דוד המע"ה על עצמו: "יראיך יראוני וישמחו", וכן "לך אמר לבי בקשו פניי".

כיצד אם כן זכה רשב"י למעלה זו בזמן שאין לישראל מלכות בארץ ובזמן שהשכינה גלתה ממקומה?

"את סוד הענין אנו פוגשים ב'פתח אליהו'. רשב"י מסביר שהקב"ה הצהיר שהוא לא יכנס בביתו (ירושלים של מעלה) עד שהשכינה תשוב למקומה (דהיינו לירושלים של מטה). ולרשב"י נמסר המפתח להשבת השכינה למקומה ובכך היה עסוק כל ימיו.

מתפללים בציון הרשב''י (צילום: דוד כהן, פלאש 90)
מתפללים בציון הרשב"י (צילום: דוד כהן, פלאש 90)

"גלות השכינה אל עומק טומאת ארץ העמים להיותה שוכנת בעפר, רמוזה בירידה של האות 'ה' (האות האחרונה של שם הוי"ה) לשער החמישים וכביכול הפיכתה לאות 'ן'. וכך בעולם הסוד הפך הר 'מוריה' להר 'מירון' (האות ה' התחלפה באות ן').

"ולמעשה בהר מירון ובאזור צפת היו עסוקים גדולי המקובלים בהשבת האות ה', דהיינו השכינה, למקומה הנכון לה בהר המוריה.

"רשב"י שלט בסוד שער החמישים ולימד את תלמידיו את סוד תורתו של משיח השולט בכל מדרגות הטומאה, היודע להפך את החושך לאור ואת הצלמוות לנגה יזריח.

הכניסה לציון הרשב''י (צילום: דוד כהן, פלאש 90)
הכניסה לציון הרשב"י (צילום: דוד כהן, פלאש 90)

"מאז ימי שלמה המלך, לא עמד כמותו מי שידע לשלוט אף במזיקים. כל גדולי רבותינו המקובלים שהשתטחו על קברי רשב"י ובנו בהר מירון, ובתוכם האר"י הקדוש וגוריו, ידעו את מטרת העבודה הנסתרת הזו ורמזו לה, אך בנגלה ובפרסום בקשו את פני ה' בהר המוריה, כדי שלא יטעו ההמונים לחשוב חלילה שיש קדושה עצמית להר מירון מצד מדרגות הקדושה.

"וכעת, ששבה מלכות לישראל יתר על 73 שנה, והשכינה שבה למקומה בהר הקודש בירושלים כבר יתר על 54 שנה (וכידוע בב"י בהלכות תשעה באב: "הרואה ערי יהודה בחורבנן" שאם הגויים שולטין שם מקרי בחורבנן, שהגאולה תלויה בכיבוש הארץ על ידי ישראל, וכן הרמב"ם בהלכות חנוכה "חזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה" – המדבר על מלכות ינאי והורדוס שלא היו בדיוק מחויבים לתו"מ ואף על פי כן מלכות מקרי), נסתיימה המלאכה הזו, ואנו זוכים למה שענקי המקובלים התפללו עליו ועבדו למענו.

"במצב הזה, מי שממשיך לפקוד את הר מירון, בזמן שיש לפקוד את הר המוריה - לא רק שהוא מיסטיקן מהסוג המוזר שלא הבין מעולם את מטרת עבודת המקובלים הקדמוניים, אלא שהוא נמצא בבורותו מחרף ומגדף כלפי מקום הקודש.

האסון במירון (צילום: דוד כהן, פלאש 90)
האסון במירון (צילום: דוד כהן, פלאש 90)

"בענין האסון במירון, אף שאיננו מסוגלים ורשאים לחשב חשבונות של מעלה, הרי שקצת רמז יתכן שיש על פי מקרה המוזכר באדרא רבא.

"אליהו הנביא מאוד רצה להיות נוכח באסיפה של האדרא של רשב"י, אך לא יכול היה לבוא היות שהיה בשליחות של הקב"ה להציל את רב המנונא סבא וחבריו שהיו בכלא השלטון הרומאי, והפיל את כותל היכל המלך על החיילים הרומאים ומתו שם 45 איש.

"עונש סמלי על כך שהרומאים נמצאו מעכבים את השבת השכינה למקומה בכך שמנעו מרב המנונא סבא להגיע לאדרא לצורך העבודה של הקמת שכינתא מעפרא.

"ולמה דווקא 45? מסביר רשב"י ב"פתח אליהו" את הפסוק "שראשי נמלא טל", מאי נמלא ט"ל? שם הוי"ה במילוי אלפין - נקרא שם מ"ה (גימטריה 45). כשחסרה האות ה' (ה"א במילוי) חסר 6 מ-45 ונשאר ט"ל.

מדרגות המוות באסון במירון (צילום: דוד כהן, פלאש 90)
מדרגות המוות באסון במירון (צילום: דוד כהן, פלאש 90)

"ואותם הרומאים  עכבו את העבודה להשיב את האות ה"א למקומה, ולגלות שם מ"ה בשלמות.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"ובכגון זה, מידת הדין לצערנו מקטרגת כנגד ישראל, מדוע אז כאשר הגויים עכבו את גילוי השכינה במקומה הם נפגעים, וכאשר ישראל מעכבים הקב"ה מאריך אפיים וכי יש משוא פנים לפניו?

"ותמיד הצדיקים והתמימים משלמים את הדין עבור כלל ישראל בכגון זה, ונערים טהורי מחשבה ולב, התועים בדרך שנסללה על ידי אחרים הם המשלמים עבור כולנו ומגינים בעד כולנו על הטעות.

"יהי רצון שיתקיים בהם "בקרובי אקדש", להגדיל בעינינו את מעלת מקום המקדש ולדרוש את השבת בית ה' למקומו במהרה".

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: [email protected]