אאא

פרק ב': הגאון רבי אהרן פוֹיפֶר זצוק"ל היה ראש ישיבת מהרש"א ביוהנסבורג, ולפני כן מראשי ישיבת עץ חיים בלונדון.

בהקדמה לספרו קיצור שולחן ערוך על הלכות יורה דעה הובאה עדות נפלאה בשם רבה של ירושלים הגאון רבי שמואל סלאנטר זצוקלה"ה שהחורבן מעולם לא שלט בהלכה, ובית המקדש בהלכה קיים עד ימינו אנו.

נביא את הדברים כלשונם[1]:

"אף שלכאורה הכל נחרב, בית המקדש נחרב, ירושלים חרבה, ארץ ישראל חרבה, ועם ישראל מפוזר בין העמים, ודומה שלא נשאר שום דבר שלא שלט בו החורבן.

"בכל אופן כל זה במציאות הדבר באופן פיזי, אבל במה שנוגע להלכה לא נחרב כלום, ובית המקדש עומד על תילו, כל כלי המקדש במקומם, וכהנים בעבודתם ולויים בדוכנם וקורבנות תמידים ומוספים וקורבנות ציבור וקורבנות יחיד, הכל קרב כהלכתו ובזמנו.

"כל יום כיפור נכנס כהן גדול לקודש הקדשים בקדושה ובטהרה, הכל כסידרו על מקומו, משום שבהלכה לא שלט שום מציאות של חורבן, והכל חי וקיים כימי קדם וכשנים קדמוניות".

וכן הובא מעשה מבהיל על מרן הרידב"ז, רבה המפורסם של העיר צפת. הרידב"ז הגיע לביקור בעיר העתיקה להיכל ישיבת 'תורת חיים' והתפלפל עם בכירי התלמידים. לאחר פלפול ישיבתי עמוק התרגש הרידב"ז, ופתח את ארון הקודש ואמר:

 "ריבונו של עולם, וכי בית המקדש נחרב?! והרי התורה חיה וקיימת ובית המקדש קיים ועומד, כאן בישיבת "תורת חיים!".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

 (הובא בספר 'עיני יצחק' עמוד 54 פרקי חייו של הגאון רבי יצחק אריאלי זצ"ל ירושלים תשע"ח).

אכן, תלמוד תורה יותר חשוב מקורבנות, וכבר הובא במסכת מגילה ג' (בבלי): "ואמר רב שמואל בר אוניא גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידין".

נסיים עם שמועה בשמו של מרן הגר"ש אוירבך זצוק"ל שמבאר על הפסוק "לֹא מְאַסְתִּים וְלֹא גְעַלְתִּים" (ויקרא כו מד): "יש לנו את תורת רבי חיים מבריסק והחזון איש".


[1] בשינוי מעט

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: [email protected]