אאא

שמחת תורה בשלהי חודש מנחם אב: חגיגה גדולה הייתה אמש (חמישי) בכותל המערבי בירושלים, מעל לרבבת חסידי חב"ד וילדיהם, לצד עמך בית ישראל, מכל רחבי הארץ, ששו ורקדו בחגיגת הכנסת ספר התורה השביעי של ילדי ישראל. ספרי התורה של ילדי ישראל, נכתבו בהוראתו הישירה של הרבי מליובאוויטש, ואף זכו לעידודים נדירים וברכות מופלאות לאורך השנים.

המעמד הגדול התקיים ביום כ"ף מנחם אב, יום ההילולא של המקובל הגאון רבי לוי יצחק שניאורסון זי"ע, אביו של הרבי זי"ע. ספר התורה, שהוכנס כמיטב המסורת בעיר העתיקה בין החומות, נכתב במטרה לאחד את כל ילדי ישראל מכל קצוות תבל, כדי לאחדם ולחזק את הקשר שלהם עם תורתנו הקדושה.

כתיבתו של ספר התורה אורכת מספר שנים, כשהאותיות נרכשות עבור ילדי ישראל, על ידי הוריהם, מכל קצות הקשת ומכל רחבי העולם. "בכל ספר, שותפים בפועל 304,805 ילדים יהודיים, ובכך מתאחדים עם ספר התורה", אומר יו"ר ועד 'ספר התורה של ילדי ישראל', השליח הרב שמואל גרייזמן, "רכישת האותיות מתבצעת באמצעות 'מבצע אות בספר תורה' שיזם הרבי בשעתו, ובו נוטלים חלק אלפי שלוחי חב"ד מסביב לעולם, המעודדים הורים לרכוש אותיות בעלות סמלית, עבור ולזכות ילדיהם שיחיו. בחגיגה, לא נמצאים רק אלפי החסידים וילדיהם, אלא כל ה-304,805 הילדים הרשומים בספר – מכל רחבי העולם".

יצוין כי כל ילד שנרכשת אות עבורו, מקבל תעודה אישית ומרהיבה. את העיצוב והתוכן של התעודה, קבע הרבי זי"ע עצמו ואף הגיה אותה מספר פעמים, וביקש שהתעודות יהיו יפות ומהודרות, הן מבחינת העיצוב הגרפי והן מבחינת ההדפסה וסוג הנייר וכו', באופן כזה שהילד יתגאה בתעודה ויראה אותה גם לחבריו.

מעמד סיום כתיבת האותיות התקיים בבית הכנסת 'צמח צדק' בעיר העתיקה, באופן מצומצם בלבד, ובאישור הגעה מראש, וזאת בשל מגבלות הקורונה ונהלי הבטיחות. במעמד השתתפו מרנן ורבנן כ"ק אדמו"רים, רבני חב"ד, משפיעים ושלוחים. 

התהלוכה הגדולה יצאה לאחר מכן משער הכניסה הראשי לכותל המערבי אל רחבת הכותל. החגיגה וההקפות התקיימו מתוך שירה ושמחה וריקודים, כשבהמשך הוכנס ספר התורה, לאחר סיום ההקפות, ברוב פאר והדר, לבית הכנסת ובית המדרש 'צמח צדק', וזאת על פי הוראתו הקדושה של הרבי זי"ע. למרות מזג האוויר הקייצי, אלפים-רבים רקדו בשמחה של מצווה ובהתלהבות רבה, לכבודו של ספר התורה המיוחד, בו שותפים מאות אלפי ילדים יהודיים, ואשר מסמל יותר מכל את אחדות ישראל בכל מקומות מושבותיהם. 

במעמד הגדול, בהפקה המושקעת והאיכותית של צבעים הפקות, נטלו חלק קרוב לרבבת חסידי חב"ד, לצד עמך בית ישראל, ו'תינוקות של בית רבן' שהגיעו היישר ממחנות הקיץ הנערכים בימים אלו. בראש המעמד עמדו חברי בי"ד רבני חב"ד, רבני קהילות, משפיעים ורבנים, שהגיעו במיוחד למעמד החגיגי. "הרבי נתן מבט שמיימי לכל עניין כתיבת ספר התורה וכן למעמדי הכנסות ספר התורה", מוסיף הרב גרייזמן, "ובוודאי שאירוע קדוש זה, יוסיף רבות לביטחונם של יושבי ארץ הקודש ברוחניות ובגשמיות".

בי"ד רבני חב"ד בארץ הקודש פרסם השבוע מכתב לקהל החסידים, ובו הורה לכל אחד ואחת מקהל חסידי חב"ד לבוא ולהשתתף במעמד. "כידוע", כתבו הרבנים, "הרבה הרבי לדבר אודות חשיבות ספרי תורה אלו הנכתבים לזכות ילדי ישראל, ובכח האחדות הנפעלת ע"י ספר תורה זה להביא ישועה וברכה, הגנה והצלה, בריאות והצלחה, לעורר רחמי שמים, ולהחיש את ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו".

בסיום המעמד הגדול, הכריז הרב גרייזמן על צאתו לדרך של ספר התורה השמיני של ילדי ישראל, והזמין את כלל הציבור לרשום את ילדיהם – שטרם נרשמו בספרים הקודמים.