אאא

אוריה תמר בת צביה, ילדה קטנה, בת שלוש בלבד - וכבר מתמודדת עם חיידק בשריר הלב.

הילדה הקטנה אושפזה בבית החולים 'שניידר', בעקבות החיידק, שם נאלצו להרדימה ולהנשימה, כדי לחברה למכשיר לב, כחלק מהמאמצים לייצב את מצבה ולהתגבר על החיידק המסוכן.

לצד מיטתה בבית החולים שוהים כל העת בני משפחתה, האביה האברך החשוב ואמה, תושבי רמלה, וכן יתר בני המשפחה הדואגים שמתפללים ללא הרף לרפואתה.

בחסדי שמים מצבה מעט התייצב אך בני המשפחה המודאגים מתחננים בפני עם ישראל היקר: "אנחנו צריכים חסדי שמיים, אנחנו צריכים שיתפללו לרפואתה כדי שתבריא במהרה, צריך הרבה תפילות וסיעתא דישמיא".

קרעו שערי שמים עבור הילדה הקטנה אוריה תמר בת צביה - לרפואה שלימה ומהירה בתוך שאר חולי עמו ישראל.

התפלתם? קיבלתם קבלה טובה? שתפו אותנו בתגובות ותזכו לקחת חלק בהתעוררות של עם ישראל לרפואתה.