אאא

מסכת סוכה, דף כ"ה - השיעור בעברית:     

 

מסכת סוכה, דף כ"ה - השיעור באידיש:      

 

מסכת סוכה, דף כ"ה - השיעור באנגלית: